První prezenční setkání studentů kurzů Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

18.6.2021

Sobota 12. června byla pro studenty kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství významným dnem. Po dvou semestrech online výuky mohlo proběhnout první prezenční setkání v budově biskupství.
Setkání studentů kurzu bylo zahájeno mší svatou v kostele sv. Václava, kterou celebroval P. Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol., odborný asistent náboženské pedagogiky na Katedře Pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity a garant kurzu. Po mši svaté se studenti přemístili do sálu biskupství, kde bylo přichystáno občerstvení. V rámci dopoledního programu proběhla přednáška, která studenty tematicky uvedla do následujícího odpoledního programu didaktických aplikací vzdělávacího modulu Cesta ke smysluplnému životu – křesťan a svět. Didaktické aplikace vedly Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., a Mgr. Markéta Korpasová.
Těší nás, že prezenční setkání mohlo proběhnout a jsme vděční za to, že i přes všechny překážky v rámci online výuky se kurz naplno rozběhl a studenti mají chuť a motivaci v příštím roce pokračovat. Více fotografií z akce najdete zde.