Praxe studentů kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

14.4.2023

Třetím, závěrečným rokem studuje 36 studentů z naší diecéze kurz celoživotního vzdělávání v programech Učitelství náboženství nebo Výchova ke křesťanství, které odborně zaštiťuje Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Náplní kurzu je nejen teoretická, ale také praktická příprava pro výuku náboženství či vedení katechezí.

Nyní studenti ukončili svou praxi, která se skládala jak z náslechových, tak z výstupových hodin a také následného rozboru a reflexe. Organizaci praxí zajišťovalo naše centrum a bylo do ní zapojeno 12 vedoucích praxí – zkušených učitelů náboženství a katechetů, kteří studenty doprovázeli a odborně vedli. Studenti tak mohli vidět hodiny jimi odučené a následně sami odučili v přítomnosti vedoucího praxe hodiny náboženství či vedli katecheze. Studenti pedagogové, kteří studují akreditovaný kurz Učitelství náboženství a je jich 11, absolvovali dvě hodiny náslechu a tři hodiny vlastního výstupu. Studenti kurzu Výchova ke křesťanství měli v obou oblastech jednu hodinu. Mohli se setkat s různě starými dětmi v různě velkých skupinách na různých místech naší diecéze.

Velmi důležitou součástí praxí byl následný rozbor jak náslechové, tak výstupové hodiny. Cílem bylo nejen v praxi uplatnit poznatky získané během studia, ale také se naučit formulovat cíle katecheze a hodiny náboženství, nacházet vhodné aktivity k jejich dosažení a následně umět hodnotit jejich dosažení, reflektovat učební proces i své slabé či silné stránky s ohledem na výuku.

Věříme, že studenti načerpali inspiraci a atmosféru hodin, kterých se účastnili jako posluchači, a že při výuce či vedení katecheze zažili úspěch a povzbudilo je to pro jejich další službu.

Přinášíme vám zpětnou vazbu jedné studentky, Mgr. Daniely Beloritové:

V rámci svých pedagogických výstupů jsem si především uvědomila, jak zodpovědná a náročná je služba vyučujícího náboženství a katechety. A zároveň jak je tato služba krásná a obohacující. Uvědomila jsem si také, jak je náročné udržet strukturu připravené hodiny náboženství a zároveň reagovat na všechny podněty, dotazy a reakce dětí, současně vnímat všechny jejich odpovědi a děti za ně oceňovat. Praxe mi přinesla poznatek, že je důležité umět rozvíjet diskuzi a zvídavost dětí, umět s nimi diskutovat a nebát se jejich nečekaných otázek. Velmi oceňuji citlivost, ochotu, pečlivost, pomoc, vstřícnost, vnímavost a podporu mé vedoucí praxe.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *