Poselství křesťanských Velikonoc II

22.2.2019

Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou tří metodických programů:

 • Když jedna cesta zkříží druhou
  Křižovatka jako místo konfliktu nebo místo setkání v souvislosti s Velikonocemi
  (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
 • Velikonoce v umění
  Proměny obrazů znázorňujících velikonoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění.
  (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
 • Kříž – znamení života?
  Diskuze o těžkých životních situacích v souvislosti s Velikonocemi v jejich původním smyslu.
  (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Vzdělávací akce je akreditována v systému DVPP u MŠMT ČR, účastníci obdrží osvědčení.

Seminářem provází Mgr. Šárka Koflerová.

Přihláška: www.doo.cz/prihlaska/poselstvi-krestanskych-velikonoc-ii

Plakát: Poselství křesťanských Velikonoc II