Poselství křesťanských Vánoc – základní

13.11.2019

Seminář o původu a smyslu Vánoc s nabídkou tří metodických programů

 • Vánoční příběh a jeho poselství
  Biblický příběh o narození Ježíše z Nazareta
  (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
 • Izrael – země vánočního příběhu
  Reálie vánočního příběhu formou powerpointové prezentace s interaktiv. prvky
  (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
 • Proč máme být k sobě navzájem hodní?
  Původní smysl prožívání vánočních svátků a diskuze
  (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska

Plakát Poselství křesťanských Vánoc – základní