Poselství křesťanských Vánoc III

22.11.2019

Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou tří metodických programů

 • Cesta za hvězdou
  Vyprávění o jednom putování za hvězdou, které vedlo do Betléma
  (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
 • Vánoce v hudbě
  Interaktivní program o hudební tradici inspirované biblickým vánočním
  příběhem
  (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
 • Narodil se bohatý i chudý
  V souvislosti s Vánocemi promýšlení potřeby člověka žít v pokoji a vzájemném porozumění
  (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska

Plakát Poselství křesťanských Vánoc III