Poselství křesťanských Vánoc II ZRUŠENO!

20.11.2019

Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou tří metodických programů

 • Betlém – dům chleba
  Putování do Betléma ve společném příběhu, kde chléb je znamením všeho, co lidé potřebují k životu
  (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
 • Vánoce v umění
  Proměny obrazů znázorňujících vánoční události z pohledu křesťanství a výtvarného umění
  (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
 • …a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
  V souvislosti s Vánocemi promýšlení potřeby člověka žít v míru
  (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska

Plakát Poselství křesťanských Vánoc II