Popularizační videa TF JČU

10.4.2019

Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí na svých stránkách ke shlédnutí video s názvem Hledání Boha. Na otázky Hledá člověk Boha? a Hledá Bůh člověka? odpovídá doc. Ludmila Muchová.

Katedra filosofie a religionistiky TF JČU již delší dobu zveřejňuje na webu krátká videa z cyklu Filosofie za minutu. Smyslem seriálu je přiblížit srozumitelně základní filosofické pojmy.