Tříletý vzdělávací program

 • Tříletý kurz celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství akreditovaný MŠMT organizujeme neperiodicky, při minimálním počtu 30 přihlášených. Program zaštiťuje Teologická fakulta v Českých Budějovicích. Výuka probíhá o sobotách na biskupství v Ostravě (Kostelní nám. 1, 3172 Ostrava).

  Rok začátku příštího kurzu bude stanoven dle zájmu. Pokud byste měli o studium zájem, můžete se už nyní nezávazně přihlásit na skoflerova@doo.cz. Před otevřením kurzu vám budou zaslány aktuální informace.

  Poslední kurz probíhal v letech 2014–2017.

  Program Učitelství náboženství 2014–2017

  • Akreditovaný studijní program: Učitelství náboženství
   Pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo společenských věd. Studium k získání kompetence a kvalifikace k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ podle par. 14 zák. 563 o pedagogických pracovnících.
  • Neakreditovaný studijní program: Výchova ke křesťanství
   Pro absolventy minimálně se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou. Studium k získání kompetence k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastorační a katechetické práci všech věkových skupin ve farnosti.

  Přehled témat výuky

  Člověk jako bytost náboženská
  Epistemologický a pojmový základ
  Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr.

  Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

  Církev o Bohu, sobě, člověku a světě
  Vybraná témata fundamentální a dogmatické teologie
  ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

  Cesta ke smysluplnému životu – křesťan a svět
  Nástin morální teologie a sociálního učení církve
  doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., PhDr. Vojtěch Šimek, Ph.Dr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

  Bible – světlo na životní cestě lidí
  Základy biblické teologie
  doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

  Církev v proměnách času
  Vybrané otázky církevních dějin a pastorální teologie
  Doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th. D.

  Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Šárka Koflerová, Mgr. Jarmila Plačková

  Církev jako společenství slavících lidí
  Antropologie slavení, teologie a historie vybraných liturgických typů
  Prof. Dr. František Kunetka, Th. D., Mgr. Walerian Bugel, dr.

  Spiritualita a duchovní život křesťana
  Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
  Dr. theol. Tomáš Havel

  Na cestě k plnému lidství
  Vývojová a pedagogická psychologie
  Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

  Náboženský člověk ve společnosti lidí
  Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
  Mgr. Hana Šlechtová, Ph. D.

  Výchova v kontextu společnosti a náboženství
  Náboženská pedagogika a katechetika
  Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D., ThLic. Petr Smolek

  Vzdělávání jako celistvý proces
  Obecná a oborová didaktika
  Mgr. Eva Muroňová, PhD.

  Metodické workshopy

  Teorie korelace a elementarizace
  Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

  Interakce zaměřená na téma
  Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

  Metody práce s Biblí
  Doc. Petr Chalupa, Th.D., PhDr. Marie Klašková

  Pedagogika Franze Ketta
  Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

  Filosofie a teologie pro život
  Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

  Prostor školy/církve – prostor života
  Praxe
  Mgr. Šárka Koflerová
  Praxe se skládá z vlastní pedagogické praxe a řízené praxe.