TŘÍLETÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Tříletý kurz celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství akreditovaný MŠMT organizujeme neperiodicky, při minimálním počtu 30 přihlášených. Program zaštiťuje Teologická fakulta v Českých Budějovicích. Výuka probíhá o sobotách na biskupství v Ostravě (Kostelní nám. 1, 3172 Ostrava).

Rok začátku příštího kurzu bude stanoven dle zájmu. Pokud byste měli o studium zájem, můžete se už nyní nezávazně přihlásit na skoflerova@doo.cz. Před otevřením kurzu vám budou zaslány aktuální informace.

Poslední kurz probíhal v letech 2014–2017.

Program Učitelství náboženství 2014–2017

  • Akreditovaný studijní program: Učitelství náboženství
    Pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo společenských věd. Studium k získání kompetence a kvalifikace k výuce předmětu římskokatolického náboženství na 1., 2. stupni ZŠ a na SŠ podle par. 14 zák. 563 o pedagogických pracovnících.
  • Neakreditovaný studijní program: Výchova ke křesťanství
    Pro absolventy minimálně se středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou. Studium k získání kompetence k výuce římskokatolického náboženství mimo prostor školy a k pastorační a katechetické práci všech věkových skupin ve farnosti.

Přehled témat výuky

Člověk jako bytost náboženská
Epistemologický a pojmový základ
Mgr. ThLic. Walerian Bugel, dr.

Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

Církev o Bohu, sobě, člověku a světě
Vybraná témata fundamentální a dogmatické teologie
ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D.

Didaktické aplikace – Metodický den: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

Cesta ke smysluplnému životu – křesťan a svět
Nástin morální teologie a sociálního učení církve
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., PhDr. Vojtěch Šimek, Ph.Dr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Bible – světlo na životní cestě lidí
Základy biblické teologie
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Církev v proměnách času
Vybrané otázky církevních dějin a pastorální teologie
Doc. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th. D.

Didaktické aplikace – Metodický den: Mgr. Šárka Koflerová, Mgr. Jarmila Plačková

Církev jako společenství slavících lidí
Antropologie slavení, teologie a historie vybraných liturgických typů
Prof. Dr. František Kunetka, Th. D., Mgr. Walerian Bugel, dr.

Spiritualita a duchovní život křesťana
Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
Dr. theol. Tomáš Havel

Na cestě k plnému lidství
Vývojová a pedagogická psychologie
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D.

Náboženský člověk ve společnosti lidí
Vybrané kapitoly ze sociologie se zřetelem k náboženství
Mgr. Hana Šlechtová, Ph. D.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství
Náboženská pedagogika a katechetika
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph. D., ThLic. Petr Smolek

Vzdělávání jako celistvý proces
Obecná a oborová didaktika
Mgr. Eva Muroňová, PhD.

Metodické workshopy

Teorie korelace a elementarizace
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Interakce zaměřená na téma
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Metody práce s Biblí
Doc. Petr Chalupa, Th.D., PhDr. Marie Klašková

Pedagogika Franze Ketta
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

Filosofie a teologie pro život
Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D., Mgr. Jarmila Plačková

Prostor školy/církve – prostor života
Praxe
Mgr. Šárka Koflerová
Praxe se skládá z vlastní pedagogické praxe a řízené praxe.