Plánování a reflexe ve farnosti

18.7.2019
Katecheze je činnost, která stejně jako jakákoli jiná vyžaduje plánování a následnou reflexi neboli zpětné ohlédnutí. Do databáze materiálů ke stažení jsme přidali dva dokumenty, které představují obecně platné zásady pro reflexi a plánování, ale i specifika pro pastorační službu.
Kněží jsou postupně s tématem plánování a reflexe seznamováni prostřednictvím zástupců KPC na probíhajících kněžských konferencích v děkanátech. Laikům jsou dostupné k nahlédnutí a inspiraci tyto elektronické materiály.