Papež František ustanovil službu laického katechety

18.5.2021

Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety.
Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povolání ke spolupráci na službě katecheze“.
Papež v dokumentu vysvětluje identitu katechety jako svědka víry, učitele, mystagoga, průvodce a pedagoga. Kompetence laického katechety se mají rozvíjet prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni.
Papež František vybízí jednotlivé biskupské konference, aby vypracovaly formační postupy a kritéria pro tuto novou službu v souladu s dokumentem a na základě vlastního partikulárního práva. Více zde.