Otevřené supervizní skupiny

5.1.2020

Od ledna budou probíhat v jednotlivých děkanátech setkání supervizních skupin. Termín, místo a čas konání supervize naleznete zde. Supervizní setkání nám dává čas a prostor promyslet si, jak prožíváme naši katechetickou službu. Je to místo, kde můžete sdílet své zkušenosti z katechetické služby s ostatními katechety. Srdečně zveme všechny ty, kdo se už do supervizních skupin zapojili, i ty, kdo se ještě nezúčastnili. Přihlásit se můžete na adrese kpc@doo.cz .