Otevřená supervizní skupina – Ostrava

10.10.2019

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce.

Místem konání je budova biskupství, Kostelní nám. 1.

Vede certifikovaný supervizor P. Mgr. Marek Jargus.

Přihlašujte se na kpc@doo.cz.