Otevřená supervizní skupina – Opava

25.2.2019

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce.

Místem konání je fara u Panny Marie v Opavě.

Vede certifikovaný supervizor P. Mgr. Marek Jargus.

Přihlašujte se na kpc@doo.cz.

Plakát: Supervizní skupina Opava únor