Organizace výuky náboženství / katecheze

10.9.2023

Žádosti o kanonické mise elektronicky

Žádosti o kanonické mise přijímáme pouze elektronicky. Žádost o kanonickou misi podává duchovní správce farnosti nebo ředitel církevní školy formou elektronického formuláře.

Noví vyučující náboženství / katecheté

Pokud bude chtít duchovní správce žádat o kanonickou misi pro nového katechetu, který dosud náboženství neučil, před podáním žádosti si vyučující / katecheta stáhne a vyplní prohlášení nového katechety a odešle je poštou na KPC. Pracovnice KPC přidá data do databáze a duchovní správce poté může požádat o kanonickou misi v elektronické podobě.

Všechny další potřebné informace naleznete zde.

Co je zapotřebí zajistit pro výuku náboženství?

Rozdělení kompetencí pro kněze a vyučujícího náboženství / katechety může před začátkem školního roku pomoci dobře naplánovat a připravit výuku náboženství v novém školním roce. Přehled, který jsme připravili, může sloužit i jako výčet toho, co všechno je zapotřebí zajistit k výuce náboženství ve farnosti.

Z našeho webu si můžete stáhnout třídní knihu pro výuku na faře, přihlášky do náboženství vyhovující požadavkům GDPR a další potřebné dokumenty.

V případě dotazů týkajících se výuky náboženství v diecézi se obracejte na Mgr. Markétu Korpasovou: e-mail mkorpasova@doo.cz , tel. 597 822 233.

Představení katechetů ve farnosti

V databázi materiálů na webu naleznete také vypracovaný návrh představení a pověření službou katechety při bohoslužbě.