Opatření PES a výuka náboženství

23.11.2020

Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydala v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 Opatření PES pro oblast školství. Tato opatření mají vliv také na možnosti výuky náboženství ve školách (především ve vztahu k homogenitě skupiny vyučovaných dětí). Vyučující náboženství se řídí pokyny vedení školy.

Další informace k opatřením v oblasti školství je možné získat na webu https://koronavirus.edu.cz – informačním portále, který vytváří jednotný kanál pro sdílení informací o vzdělávání pro širokou veřejnost.

Na webu Ministerstva zdravotnictví můžete sledovat, v jakém stupni pohotovosti se aktuálně nacházíme: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes