Ohlédnutí za vánočními vstupy do výuky

6.1.2020

Do realizace vstupů se zapojilo 24 proškolených lektorů, kteří navštívili v naší diecézi celkem 32 základních škol. Programů se zúčastnilo kolem 4000 dětí. I tento rok proběhla spolupráce s Křesťanskou akademií mladých, jejichž lektoři realizovali programy i mimo naši diecézi. Děkujeme všem lektorům, kteří věnovali svůj čas i síly k šíření poselství křesťanských Vánoc.

Evaluace programů:

 Jako každý rok, opět kouzelné vánoční programy s Vašimi lektory. Ve všech pěti třídách prvního stupně velmi citlivý, vnímavý přístup k dětem, každé téma obsahově bohaté jak provedením, tak realizací, nádherné pomůcky. Vysoce hodnotíme projev obou lektorek.

ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

Další evaluace, zprávy a fotografie z realizovaných programů budeme přidávat na náš  web.

NEJEN VÁNOČNÍ PROGRAMY V KATEDRÁLE

V rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2019 se konají v katedrále Božského Spasitele programy pro školy. Jsou určeny žákům a studentům MŠ, ZŠ a SŠ. Celkem nabízíme pět různých programů v odlišné časové délce. Jeden je určen pro děti MŠ, tři pro žáky ZŠ a jeden pro studenty SŠ. Pro studenty dále nabízíme také komentované prohlídky.

V letošním roce 2019 se celkem programů a prohlídek zúčastnilo 646 dětí, žáků či studentů. Pro ZŠ se uskutečnilo 17 programů o počtu 361 žáků, 4 programy pro MŠ o celkovém počtu 175 dětí a 5 komentovaných prohlídek pro studenty SŠ o počtu 110 osob.