Ohlédnutí za podzimními setkáními katechetů v děkanátech

27.11.2019

V měsících říjnu a listopadu proběhla setkání katechetů v jednotlivých děkanátech naší diecéze. Celkem se jich zúčastnilo 81 vyučujících náboženství. Tématem byl Srozumitelný jazyk víry. Katecheté se seznámili s návrhem srozumitelných formulací Desatera pro děti 1. stupně ZŠ k odzkoušení v praxi. K tomu jsme připravili pracovní list a didaktickou pomůcku LAPBOOK – DESATERO.

K tématu Srozumitelný jazyk víry jsme pro žáky 2. stupně ZŠ připravili metodický materiál a pracovní listy. Žáci se pomocí pravidel učí srozumitelně vlastními slovy vysvětlovat pojmy z oblasti křesťanství a hovořit o své víře s těmi, kteří Boha a křesťanství neznají.

Všechny materiály včetně šablon na vytvoření lapbooku jsou dostupné v zabezpečené sekci v databázi materiálů na našich webových stránkách. Přístup do zabezpečené sekce mají kněží a vyučující náboženství s platnou kanonickou misí v ostravsko-opavské diecézi.