Obnovování prezenční výuky náboženství

7.4.2021

V blízké době by mělo docházet k postupnému návratu dětí do škol. V souvislosti s tím je naším zájmem obnovit také prezenční výuku náboženství. Konkrétní situace bude záviset na platných opatřeních i na odlišných podmínkách v jednotlivých okresech. Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice. Podle aktuálně platných nařízení prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků.

Situace návratu nebude jednoduchá, děti se budou vracet s různými prožitky a zkušenostmi, některé z nich mohou být i  těžké. Proto vám posíláme několik inspirací a doporučení, jak náročnou situaci dobře zvládnout.

Jak začít po uvolnění karantény

 • Při volbě témat dát přednost aktuální životní zkušenosti dětí.
  Např.: Pokud některé z nich prožilo smrt blízkého člena rodiny, zařadit tuto skutečnost jako téma hodiny. Je možné se inspirovat na webu KPC (do filtru zadejte slovo „smrt“).
  Katedra psychologie Masarykovy univerzity zveřejnila na svých stránkách doporučení pro vyučující, jakým způsobem  komunikovat s žákem, kterému zemřela blízká osoba. Více zde.
 • V první hodině věnovat čas reflexi prožitého období.
  Např.: podle nabízeného materiálu KPC z 06/2020.
 • Věnovat čas pravidlům skupiny, která byla domluvena na začátku roku.
  Připomenout si je nebo stanovit nově, připomenout také domluvené rituály – pozdrav, modlitbu.
 • Dát přednost vztahům před obsahy.
  Všechno „dohnat“ stejně nestihneme, ale atmosféra se ukládá hluboko.
 • Upravit ročníkové cíle skupiny v souvislosti s počtem hodin, které bude možné realizovat.
 • Naplánovat podle kalendáře (občanského i liturgického) témata a obsahy hodin, které máme k dispozici  v souvislosti se stanovenými cíli.
 • Zvolit způsob, zda v hodinách postupovat podle metodiky chronologicky nebo modulově (výhoda pro smíšené skupiny).
  Např.: Pokud máme ve skupině 4. a 5. tříd  k dispozici 5 hodin, mohu zvolit téma Mojžíš (podle metodiky 4. třídy), které obsahuje celkem 6 hodin (upravím obsahy).
  V případě modulů vybrat metody a formy práce.
  Např.: Lapbook Desatero nebo Svátosti, který vydal časopis Duha.

 

Pokud máte zájem o konzultaci nebo individuální podporu, kontaktujte pracovnici Katechetického a pedagogického centra Mgr. Markétu Korpasovou: e-mail: mkorpasova@doo.cz, tel. 597 822 233.

Přejeme vám, ať je po obnovení výuky náboženství vaše služba vaší radostí!

Inspirace z jiných zdrojů

Na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR se nachází virtuální asistenční centrum pomoci v souvislosti s aktuálně probíhající epidemií nemoci covid-19. Najdete zde textové a audiovizuální materiály, které jsou důvěryhodným a odborným zdrojem informací. Mohou poskytnout podporu v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích.

Vzpomínat na své blízké, kteří zesnuli, je přirozenou součástí všech pozůstalých. Pandemie onemocnění covid-19 zanechala a stále zanechává velké množství lidí, kteří truchlí a snaží se vypořádat se ztrátou blízké osoby. Pomoci pozůstalým vyrovnat se s touto ztrátou nabízí inciativa Památník oběti pandemie. Webové stránky https://www.pamatnikpandemie.cz/ fungují jako vývěska, na kterou mohou pozůstalí zveřejnit příběhy a vzpomínky na své blízké, kteří se stali obětí onemocnění covid-19. Na internetový památník lze přidávat další příběhy a vzpomínky.

Tipy pro učitele, jak podpořit děti při návratu do školy naleznete také pod tímto odkazem  https://nevypustdusi.cz/2020/08/30/jak-podporit-zaky-pri-navratu-do-skoly-po-covid-19-tipy-pro-ucitele/  Všechno, co laskavý a trpělivý vyučující investuje od začátku do vytváření bezpečného prostředí, se následně může odrazit nejen na klimatu třídy a na vztazích, které se ve třídě obnoví, ale také na efektivitě výuky.