Nová studna na Haiti se bude jmenovat „Prašivá“

30.9.2019

„Kapka vody pro Haiti“ byl název doprovodného programu letošního setkání dětí na Prašivé. Smyslem bylo podpořit českou organizaci Praga-Haiti, která vrtáním studní na Haiti pomáhá zajistit Haiťanům přístup k pitné vodě.

Děti malovaly, co viděla kapka vody u nich doma nebo v jejich obci.  Vymalované kapky měly děti přinést s sebou na Prašivou – a sešlo se jich 1. 7. dopoledne 582! Kapky od dětí nejen krásně vyzdobily pódium v areálu Kamenité, ale také bylo přislíbeno, že za každou přinesenou kapku poputuje na účet Praga-Haiti konkrétní finanční částka.

Součástí odpoledního programu byla aktivita „Běhám pro Haiti“, ve které mohly děti „vyběhat“ další pomoc pro Haiti.

Osobní dárci a farnosti podpořili aktivitu dětí částkou 12 100 Kč. Do pokladniček veřejné sbírky na Prašivé se vybralo od účastníků setkání 6 205 Kč. Výtěžek z Vodního baru na Prašivé činil 2 713 Kč. Celkem se podařilo na podporu Praga-Haiti získat 21 018 Kč.

Pan Ivo Roškanin z Praga-Haiti, který byl po celou dobu setkání na Prašivé přítomen, nám prozradil, že 20 000 Kč je částka, za kterou lze pořídit jednu pumpu. Na Haiti tedy vznikne do jednoho roku od setkání na Prašivé nová studna, která se bude jmenovat „Prašivá“.

Dětem se podařilo „vymalovat“ a „vyběhat“ jednu novou studnu pro Haiti.

Pokud jste dosud činnost Praga-Haiti nepodpořili a chtěli byste tak učinit, můžete darovat svůj dar přes portál www.praga-haiti.cz/darujte.