Nabídka podpory a vzdělávacích seminářů pro katechety

29.8.2019

Záleží nám na tom, aby katecheté nezůstávali ve své službě osamoceni, a proto i v letošním školním roce nabízíme podporu formou otevřených supervizních skupin v děkanátech a individuální podporu v rámci mentoringu.

Mentoring

Od loňského školního roku nabízíme vyučujícím náboženství, kněžím a katechetům nově také mentoring – formu podpory založenou na individuálním přístupu a umožňující hledat řešení „na míru“. V případě zájmu kontaktujte mentora poblíž svého bydliště.

Supervize pro vyučující náboženství, kněze a katechety

I v letošním školním roce nabízíme katechetům z naší diecéze podporu formou otevřených supervizních skupin v děkanátech – díky podpoře Renovabis zdarma. Seznamte se s termínem nejbližší otevřené supervizní skupiny v děkanátech a přijďte zakusit její přínos. Supervize nabízí bezpečný prostor pro reflexi a řešení aktuálních i dlouhodobých problémů.

Nabídka vzdělávacích seminářů

Vyučujícím náboženství a dalším zájemcům v naší diecézi byla samostatným e-mailem zaslána nabídka vzdělávání a podpory na letošní školní rok. Věříme, že si z nabídky vyberete. V nejbližších měsících nabízíme:

Celou nabídku naleznete zde:

Nabídka vzdělávání a podpory 2019-20