Mše svaté s účastí dětí

17.9.2019

Přemýšlíte na začátku nového školního roku, jak (jinak) slavit mše svaté s dětmi ve farnosti? Hledáte inspiraci? Přemýšlíte někdy, co je z pohledu liturgických předpisů při mších s dětmi možné a co už je „za hranou“?

Na semináři získáte odborný vhled do současných úprav slavení mší sv. s dětmi, rozšíříte si pohled na oddělené slavení bohoslužby slova pro děti v sakristii, kartičky za účast na mši sv., soutěže a další doprovázející aktivity.

Ve druhé části získáte orientaci v současné nabídce promluv pro děti, misálků a dětských průvodců mší sv.

Plakát Mše svaté s účastí dětí

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska