Mše svaté s účastí dětí – pozvánka a tipy na dostupné materiály

29.8.2019

Na začátku školního roku se nás ptáte, odkud čerpat inspiraci pro mše svaté s účastí dětí, které v mnoha farnostech po prázdninách opět začnou. Přinášíme pozvánku na seminář a tipy na dostupné materiály.

Seminář Mše svaté s účastí dětí

P. Radek Tichý patří mezi přední znalce liturgie v ČR, stojí za webem www.liturgie.cz i za Letní školou liturgiky. Uvede nás do současných úprav slavení mší sv. s dětmi, rozšíří pohled na oddělené slavení bohoslužby slova pro děti v sakristii, kartičky za účast na mši sv., soutěže a další doprovázející aktivity. Ve druhé části semináře nabídne orientaci v současné nabídce promluv pro děti, misálků a dětských průvodců mší sv.

Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska.

Nedělní evangelium pro děti

Volně na internetu ke stažení naleznete Nedělní minikatecheze připravené katechetickým střediskem České Budějovice, součástí jsou pracovní listy k tisku. Také pražské katechetické středisko nabízí na webu Nedělní listy pro katechezi.

Kdo si objednal v předstihu pro děti brněnský sešitek se samolepkami nebo olomoucké kartičky, v současné době jsou k dispozici metodiky pro práci s těmito materiály (Brno, Olomouc).

Kdykoli během roku je možné objednat sešitky z Liturgie pro děti.

Hledáte-li omalovánku pro děti na každou neděli, doporučujeme zpracované cykly malířky Soni Häusl-Vad, dostupné na německém webu.

Brněnské katechetické centrum vydalo nedávno materiál Život Pána Ježíše – Biblické scénky. 34 textů ke krátkým scénkám pro děti a mládež, které zachycují Ježíšův život a jeho podobenství, můžete také využít ke mši svaté s účasti dětí. Cena sešitu je 100 Kč. Materiál si můžete objednat e-mailem na kc.brno@biskupstvi.cz, příp. telefonicky na 533 033 308. V objednávce uvádějte počet objednávaných kusů, fakturační a dodací adresu, e-mail a telefonní kontakt.