Metodický den pro vyučující náboženství

24.9.2019

Seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie

  • pro začínající vyučující, kněze i laiky
  • pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo
    ve spojené skupině dětí z různých ročníků

 Na co se můžete těšit?

  • společný úvod
  • rozdělení do skupin podle zájmu: výuka náboženství pro 1. stupeň / výuka náboženství pro 2. stupeň / příprava ke svátostem / výuka ve spojených skupinách
  • zdroje dalších materiálů pro obohacení výuky náboženství

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska

Plakát Metodický den