Metodický den pro vyučující náboženství

15.10.2019

Metodický den je určen zvláště začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo ve spojené skupině dětí z různých ročníků.

V první části semináře proběhne seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství a farní katechezi, ve druhé části se účastníci rozdělí do skupin podle zájmu: výuka náboženství pro 1. stupeň / výuka náboženství pro 2. stupeň / příprava ke svátostem / výuka ve spojených skupinách.

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska

Plakát Metodický den