Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem

2.10.2020

MŠMT vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Jedná se o doporučení pro distanční výuku na mateřských, základních, středních a uměleckých školách.


Distanční výuka má dvě obecné formy. Může se jednat o online výuku, která je realizována využitím zvolené  komunikačních technologie, ke které by měli mít přístup a dobře ji ovládat všichni účastníci výuky. Manuál upřesňuje také délku online výuky: pro žáky 1. stupně hodina denně, pro žáky 2. stupně tři vyučovací hodiny za sebou. Trvá-li synchronní online výuka delší časový úsek, v závislosti na věku účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví dětí. Distanční výuka může probíhat také formou offline, bez využití komunikačních technologií, kdy probíhá sdílení materiálů na konkrétním domluveném místě a čase předání.

Nabízíme ke stažení leták, jak komunikovat s žáky, kteří mají omezené možnosti přístupu na internet.