Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Památka zemřelých - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Bolest a smrt jsou „součástí života“. Přemýšlíme také o tom, co je po smrti, a jakou odpověď nám dává křesťans...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Památka zemřelých - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Cílem je přemýšlet o svých představách o nebi, o tom, co je po smrti v souvislosti se smrtí Mojžíše a cestou do zaslíbené země....
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých, památka zemřelých - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Církev je nejen společenství lidí na zemi, ale také společenství všech svatých v nebi. V...
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. V setkání je kladen důraz na prožití slavnosti nad společenstvím svatých.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Památka zemřelých - katecheze pro předškolní děti s rodiči

Náměty pro předškolní děti ve dvou kapitolách podle Margot Ederové, Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Aby malé bylo velké. V souvislosti s podzimem se dotýkáme zákonitosti přírody, kdy vše, co vyroste, také jednou pomíjí. Oteví...
Liturgický rok
Předškolní věk
Rodinná katecheze
Metodika

Půst a Velikonoce - 8. třída

Náměty pro děti v 8. ročníku ZŠ ve dvou kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové a Ludmily Muchové – Utvářet život. O Ježíšově smrti a vzkříšení přemýšlíme jako o výkupném díle. Setkáváme se s teologickými pojm...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 7. třída, 1. část

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Na události Ježíšovy smrti a vzkříšení je pohlíženo v souvislosti s utrpením a nespravedlností i v dnešním ...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 6. třída, 2. část

Náměty pro hodiny náboženství podle metodiky Evy Muroňové - Společně objevujeme víru. Ježíšovo zmrtvýchvstání je zdrojem radosti nejen pro učedníky putující do Emauz, ale také nadějí pro život každého křesťana. Tuto radost můžeme ...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 6. třída, 1. část

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Ježíš se dostává do situace, kdy mocní kolem něj zneužívají své moci a on se s nimi dostává do kon...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy