Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Půst a Velikonoce - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Dobou postní a velikonoční děti provází svatý Petr – od události Ježíšova proměnění na hoře přes Poslední...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Půst a Velikonoce - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Děti si připomenou události Květné neděle a celého Svatého týdne. ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Půst a Velikonoce - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Zabýváme se dobou postní a velikonoční jako časem proměny smutku v radost, kříž znamením smrt...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Půst a Velikonoce - katecheze pro rodiče s dětmi

Dopis, který je určen jako pastorační pomůcka v postní době roku 2011 věnovanému svátosti křtu v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum. Je možné jej kopírovat a vhodně nabídnout před začátkem doby postní především rodinám s ...
Liturgický rok
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika
Obrazy, fotografie
Příběhy

Jdeme s Ježíšem křížovou cestou

Náměty z materiálu sr. Esther Kaufmannové, P. Meinulda Blechschmidta – Dnes budu Tvým hostem, určený pro děti, které se připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie a přeložený a upravený Evou Muroňovou a P. Tomášem Cyrile...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika

Křížová cesta - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Bůh v Ježíši Kristu trpí a umírá s člověkem a je s trpícími a umírajícími i dn...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Pašije - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Setkání nabízí rozlišení mezi křížovou cestou a pašijemi, s jejichž textem mohou děti pracovat....
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Křížová cesta - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Setkání navazuje na kapitolu Když se cesta životem stane cestou křížovou, kde můžeme vnímat, že bolest a smrt ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Křížová cesta - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Pomocí lidí, kteří se s Ježíšem na jeho křížové cestě setkávají, mohou děti vstoupit do příběhu Ježíšova utrpení a smrti....
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Křížová cesta - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Události Ježíšovy křížové cesty se dětem zasadí do reálného prostředí Jeruzaléma, jehož ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy