Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Památka zemřelých - katecheze pro předškolní děti s rodiči

Náměty pro předškolní děti ve dvou kapitolách podle Margot Ederové, Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Aby malé bylo velké. V souvislosti s podzimem se dotýkáme zákonitosti přírody, kdy vše, co vyroste, také jednou pomíjí. Oteví...
Liturgický rok
Předškolní věk
Rodinná katecheze
Metodika

Půst a Velikonoce - 8. třída

Náměty pro děti v 8. ročníku ZŠ ve dvou kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové a Ludmily Muchové – Utvářet život. O Ježíšově smrti a vzkříšení přemýšlíme jako o výkupném díle. Setkáváme se s teologickými pojm...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 7. třída, 1. část

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Na události Ježíšovy smrti a vzkříšení je pohlíženo v souvislosti s utrpením a nespravedlností i v dnešním ...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 6. třída, 2. část

Náměty pro hodiny náboženství podle metodiky Evy Muroňové - Společně objevujeme víru. Ježíšovo zmrtvýchvstání je zdrojem radosti nejen pro učedníky putující do Emauz, ale také nadějí pro život každého křesťana. Tuto radost můžeme ...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 6. třída, 1. část

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Ježíš se dostává do situace, kdy mocní kolem něj zneužívají své moci a on se s nimi dostává do kon...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Půst a Velikonoce - Dnes budu Tvým hostem

Náměty pro děti, které se připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie, zpracované podle metodiky sr. Esther Kaufmannové, P. Meinulda Blechschmidta – Dnes budu Tvým hostem, přeložené a upravené Evou Muroňovou a P. Tomášem ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika
Obrazy, fotografie
Příběhy

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země

Náměty do farnosti k prožívání bohoslužeb s účastí dětí o postních nedělích cyklu B.
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika

Půst a Velikonoce - katecheze pro předškolní děti s rodiči

Náměty pro předškolní děti ve dvou kapitolách podle Margot Ederové, Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Aby malé bylo velké.
Liturgický rok
Předškolní věk
Metodika
Obrazy, fotografie

Půst a Velikonoce - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Utrpení, bolest a smrt patří k životu – Ježíš sám prochází utrpením, smrtí, tím nám dává...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Tvoření