Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Svatý Martin

Náměty pro předškolní děti podle Margot Ederové, Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Aby malé bylo velké.
Světci a osobnosti
Předškolní věk
Metodika

Svatý František z Assisi

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Svatý František je představen jako vzor křesťanského vztahu ke světu....
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Být solí země - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Výzvu „být solí země“ uskutečňuje apoštol Pavel, Matka Tereza aj.
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatí - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Svatý je představen jako člověk prozářený sluncem, jako ten, skrze kterého přichází „Světlo světa“. Povolání ke svatosti...
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatý Jan Křtitel - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ v několika setkáních podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Materiály se věnují okolnostem narození Jana Křtitele, jeho poselství a Ježíšovu křtu....
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatá Lucie - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě.
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

All-halow-even

Text můžete využít při práci s mládeží a dospělými. Příběh Ludmily Muchové zachycuje situaci rodiny, která musí vyřešit, zda dcera Kačka bude ve škole slavit spolu s ostatními dětmi svátek Halloween. Příběhem můžete začít diskusi ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Příběhy

Halloween

Text můžete využít při práci s mládeží a dospělými. Text Ludmily Muchové je zamyšlením nad původem a slavením Halloweenu.
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Mládež
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Památka zemřelých - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Jaká znamení smrti a vzkříšení najdeme v obřadech křesťanského pohřbu? Téma zp...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Slavnost Všech svatých - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Svatý je představen jako člověk prozářený sluncem, jako ten, skrze kterého přichází „Světlo světa“. Povolání ke svatosti...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie