Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Svatý Jan Křtitel - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ v několika setkáních podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Materiály se věnují okolnostem narození Jana Křtitele, jeho poselství a Ježíšovu křtu....
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatá Lucie - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě.
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

All-halow-even

Text můžete využít při práci s mládeží a dospělými. Příběh Ludmily Muchové zachycuje situaci rodiny, která musí vyřešit, zda dcera Kačka bude ve škole slavit spolu s ostatními dětmi svátek Halloween. Příběhem můžete začít diskusi ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Příběhy

Halloween

Text můžete využít při práci s mládeží a dospělými. Text Ludmily Muchové je zamyšlením nad původem a slavením Halloweenu.
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Mládež
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Památka zemřelých - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Jaká znamení smrti a vzkříšení najdeme v obřadech křesťanského pohřbu? Téma zp...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Slavnost Všech svatých - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Svatý je představen jako člověk prozářený sluncem, jako ten, skrze kterého přichází „Světlo světa“. Povolání ke svatosti...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Památka zemřelých - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Bolest a smrt jsou „součástí života“. Přemýšlíme také o tom, co je po smrti, a jakou odpověď nám dává křesťans...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Památka zemřelých - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Cílem je přemýšlet o svých představách o nebi, o tom, co je po smrti v souvislosti se smrtí Mojžíše a cestou do zaslíbené země....
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých, památka zemřelých - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Církev je nejen společenství lidí na zemi, ale také společenství všech svatých v nebi. V...
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. V setkání je kladen důraz na prožití slavnosti nad společenstvím svatých.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy