Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Svátost křtu - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ i mládež a dospělé ve třech kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Hlavním tématem 7. ročníku jsou svátosti. Přemýšlíme o nich však ne jednotlivě, ale skrze ...
Svátosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Svátost křtu - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ ve třech kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. První kapitola „Davidovo vyvolení“ je věnována příběhu o Davidovi, kterého si Hospodin vyvolil, a st...
Svátosti
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Já jsem Světlo světa - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Ježíš o sobě říká „já jsem světlo světa“, je tím, kdo do života přináší „světlo“. Z tohoto úhlu pohledu přemýš...
Svátosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Ježíšův křest - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Ježíš, Boží syn, se při svém křtu „staví mezi obyčejné hříšníky“ a ponořuje se a vynořuje z vod Jordánu, a tak...
Svátosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Předobraz křtu, Mojžíš - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Přechod Izraelitů přes Rudé moře znamená osvobození z otroctví v Egyptě ke svobodě a je předobrazem křtu, kdy jsme osvobozeni z...
Svátosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Ježíšův křest - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Setkání dětem přibližuje událost Ježíšova křtu a důsledky svátosti křtu....
Svátosti
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatý Martin

Náměty pro předškolní děti podle Margot Ederové, Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Aby malé bylo velké.
Světci a osobnosti
Předškolní věk
Metodika

Svatý František z Assisi

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Svatý František je představen jako vzor křesťanského vztahu ke světu....
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Být solí země - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Výzvu „být solí země“ uskutečňuje apoštol Pavel, Matka Tereza aj.
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatí - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Svatý je představen jako člověk prozářený sluncem, jako ten, skrze kterého přichází „Světlo světa“. Povolání ke svatosti...
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy