Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Plánování a reflexe ve farnosti

Katecheze je činnost, která stejně jako jakákoli jiná vyžaduje plánování a následnou reflexi neboli zpětné ohlédnutí. Dva přiložené dokumenty vám představí obecně platné zásady pro reflexi a plánování, ale i specifika pro pastorač...
Ostatní
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Náměty pro práci s misálkem Pokoj vám – průvodce mší svatou

Publikace POKOJ VÁM z nakladatelství Petrinum je určena pro děti s jiným pohledem na svět. Součástí publikace jsou obrazové karty, které je možné využít také při výuce náboženství nebo katechezi. Nabízíme vám několik námětů, jak s...
Svátosti
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika

Metodické náměty k využití krátkých filmů ve výuce

V materiálu naleznete obecná pravidla pro práci s filmem se zaměřením na výuku náboženství a dva konkrétní náměty na zařazení krátkých filmů do výuky náboženství vycházejí z metodik pro výuku náboženství pro 5. a 7. ročník ZŠ. Mat...
Svátosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Film

Návrh představení katechety ve farnosti

Návrh představení a pověření službou katechety ve farnosti při bohoslužbě na začátku školního roku a poděkování při bohoslužbě na závěr školního roku.
Ostatní
Dospělí
Metodika

Osnova 12 témat setkání kandidátů k biřmování, metodika úvodního setkání

Příprava na biřmování ve dvanácti tematických setkáních. Metodicky zpracované je Úvodní setkání kandidátů, téma Církev, která se angažuje a Závěrečné setkání kandidátů zaměřené na průběh a význam obřadu. 1. Úvodní setkání ...
Svátosti
Mládež
Dospělí
Metodika

Obnova závazků svátosti biřmování

Text liturgie obnovy svátosti biřmování v den slavnosti Seslání Ducha svatého.
Svátosti
Mládež
Dospělí
Modlitby

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování

Text bohoslužby slova při svatodušní vigilii včetně komentářů.
Svátosti
Mládež
Dospělí
Modlitby

Slovo o YOUCATu, Přípravě na biřmování

Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu YOUCAT, Příprava na biřmování (2013). Komu je tato kniha určena? Co v ní najdeme a co v ní naopak chybí? Jak s ní můžeme pracovat? Pokud hledáte odpovědi na podobné otázky, přeč...
Svátosti
Mládež
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Na cestě k lidské a křesťanské dospělosti biřmování

Metodika autorky Ludmily Muchové pro přípravu ke svátosti biřmování.
Svátosti
Mládež
Dospělí
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Modlitby
Odborné texty a přednášky

Průběh obřadu biřmování - kartička pro biřmovance

Průběh obřadu biřmování (slova biskupa, odpovědi biřmovanců) na přeložené kartičce velikosti A6. Soubor je nachystán tak, abyste si mohli vytisknout na jednu A4 dvě kartičky (při oboustranném tisku).
Svátosti
Mládež
Dospělí
Obrazy, fotografie
Odborné texty a přednášky