Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Vyznání víry - 6. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Tematický blok Vyznání víry obsahuje úvodní kapitolu k vyznání víry apoštolů a následně se věnuje třem částem apoštol...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Stvoření - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Jak rozumět biblickému mýtu o stvoření světa a člověka? Co konkrétně znamenají slova „podmaňte si zemi“? Ja...
Bible
Ostatní
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Stvoření - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Jak přiblížit dětem biblický příběh o stvoření světa?
Bible
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Tvoření

Pohled na svět dalekohledem a mikroskopem

Spolu s dětmi můžete hledat odpověď na tuto otázku a nechat se uchvátit krásou mikrosvěta i makrosvěta. A možná společně objevíte, že je Země malá i velká. V porovnání s celým nekonečným vesmírem je jen jeho nepatrnou součástí, al...
Ostatní
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Prezentace

Vývoj vesmíru z hlediska fyziky

Zajímáte se o vesmír? Udivuje vás, jakými schopnostmi jsme byli obdarováni, že se o něm tolik umíme dovědět? Fascinuje vás jeho krása a tajuplnost a říkáte si, jaký musí být Ten, který jej stvořil? Můžete žasnout spolu s těmi, kte...
Ostatní
2. stupeň ZŠ
Prezentace

Můj křest - dopis pro rodiče s dětmi

Dopis pro rodiče s náměty, jak mohou s dětmi přemýšlet a hovořit o jejich vlastním křtu a o jeho významu pro křesťana. Součástí dopisu je také možnost zamyšlení nad obrazem Christiane Hollové s názvem „Já tě křtím ve jménu Otce i ...
Svátosti
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika

Bohoslužba slova s obnovou křestního slibu

Návrh bohoslužby slova pro děti s obnovou křestního slibu. Setkání najdete v materiálu sr. Esther Kaufmannové, P. Meinulda Blechschmidta – Dnes budu Tvým hostem, určený pro děti, které se připravují na přijetí svátosti smíření a e...
Svátosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Modlitby

Rok křtu (2011) - katecheze pro rodiče s dětmi

Dopis, který je určen jako pastorační pomůcka v postní době roku 2011 věnovanému svátosti křtu v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum. Je možné jej kopírovat a vhodně nabídnout před začátkem doby postní především rodinám s ...
Svátosti
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika
Obrazy, fotografie

Svátost křtu - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ i mládež a dospělé ve třech kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Hlavním tématem 7. ročníku jsou svátosti. Přemýšlíme o nich však ne jednotlivě, ale skrze ...
Svátosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Svátost křtu - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ ve třech kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. První kapitola „Davidovo vyvolení“ je věnována příběhu o Davidovi, kterého si Hospodin vyvolil, a st...
Svátosti
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie