Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Příběh o milosrdném Samařanovi – jednání, které je „vzácné“ (1.–3. tř.)

Materiál  metodou výkladu a četby a za použití obrázkového pracovního listu seznamuje děti 1.–3. ročníku ZŠ s příběhem o milosrdném Samařanovi jako s příkladem biblického textu vybízejícího ke vzájemné pomoci a solidaritě. Text po...
Bible
Ostatní
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Metodický materiál Milosrdní jako otec

Mgr. Markéta Korpasová ve spolupráci s Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D. připravily k tématu milosrdenství katechezi pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Žáci si mohou díky katechezi uvědomit, že křesťan má být milosrdný, protože...
Bible
Ostatní
2. stupeň ZŠ
Mládež
Metodika
Obrazy, fotografie
Modlitby

Živý adventní kalendář

Projekt pro školu.
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Betlém může být všude

Projekt pro školu.
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Sieger Köder - Emauzští učedníci

Obraz Siegera Ködera Emauzští učedníci včetně komentáře obrazu.
Církev
2. stupeň ZŠ
Obrazy, fotografie
Odborné texty a přednášky

Víra emauzských učedníků - 6. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Jaká byla cesta víry Emauzských učedníků? Jaká je má cesta víry?
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Víra Marie Magdalské a Tomáše - 7. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. Jak rostla víra Marie Magdalské a jak apoštola Tomáše? A jak roste má víra?
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Šíření víry - 6. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Jak se šířila víra ve vzkříšeného Ježíše? Jak svou víru v něj vyznali ti, kteří s ním žili? Jak se víra dostala až ke...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Příběhy

Znamení, která nás oslovují - 6. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Kříž je základním vyznáním víry.
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Jsi zde, Hospodine - 6. třída

Náměty pro mládež a žáky 2. stupně podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Jaká je naše představa o Bohu, kterému a ve kterého věříme?
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy