Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Sociální nauka církve

Pracovní listy a omalovánky k tématu sociální nauka církve. Zpracováno podle publikace DoCat – sociální nauka církve pro mladé. Toto téma bylo hlavním mottem setkání dětí na Prašivé v roce 2018 s názvem Stavíme sen papeže Františk...
Církev
1. stupeň ZŠ
Pracovní listy
Omalovánky

Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety

Co je zapotřebí zajistit k výuce náboženství? Rozdělení kompetencí pro kněze a katechety může před začátkem školního roku pomoci dobře naplánovat a připravit výuku a předejít případným konfliktům.
Ostatní
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Plánování a reflexe ve farnosti

Katecheze je činnost, která stejně jako jakákoli jiná vyžaduje plánování a následnou reflexi neboli zpětné ohlédnutí. Dva přiložené dokumenty vám představí obecně platné zásady pro reflexi a plánování, ale i specifika pro pastorač...
Ostatní
Dospělí
Odborné texty a přednášky

Náměty pro práci s misálkem Pokoj vám – průvodce mší svatou

Publikace POKOJ VÁM z nakladatelství Petrinum je určena pro děti s jiným pohledem na svět. Součástí publikace jsou obrazové karty, které je možné využít také při výuce náboženství nebo katechezi. Nabízíme vám několik námětů, jak s...
Svátosti
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika

Metodické náměty k využití krátkých filmů ve výuce

V materiálu naleznete obecná pravidla pro práci s filmem se zaměřením na výuku náboženství a dva konkrétní náměty na zařazení krátkých filmů do výuky náboženství vycházejí z metodik pro výuku náboženství pro 5. a 7. ročník ZŠ. Mat...
Svátosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Film

Návrh představení katechety ve farnosti

Návrh představení a pověření službou katechety ve farnosti při bohoslužbě na začátku školního roku a poděkování při bohoslužbě na závěr školního roku.
Ostatní
Dospělí
Metodika

Osnova 12 témat setkání kandidátů k biřmování, metodika úvodního setkání

Příprava na biřmování ve dvanácti tematických setkáních. Metodicky zpracované je Úvodní setkání kandidátů, téma Církev, která se angažuje a Závěrečné setkání kandidátů zaměřené na průběh a význam obřadu. 1. Úvodní setkání ...
Svátosti
Mládež
Dospělí
Metodika

Obnova závazků svátosti biřmování

Text liturgie obnovy svátosti biřmování v den slavnosti Seslání Ducha svatého.
Svátosti
Mládež
Dospělí
Modlitby

Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování

Text bohoslužby slova při svatodušní vigilii včetně komentářů.
Svátosti
Mládež
Dospělí
Modlitby

Slovo o YOUCATu, Přípravě na biřmování

Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu YOUCAT, Příprava na biřmování (2013). Komu je tato kniha určena? Co v ní najdeme a co v ní naopak chybí? Jak s ní můžeme pracovat? Pokud hledáte odpovědi na podobné otázky, přeč...
Svátosti
Mládež
Dospělí
Odborné texty a přednášky