Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Položila ho do jeslí

Adventní program (setkání) pro mládež a dospělé. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Mládež
Dospělí
Metodika

Nejvzácnější vánoční dar

Program věnovaný předškolním a mladším školním dětem. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Metodika

Navštívení

Adventní program (setkání) pro mládež a dospělé. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Mládež
Dospělí
Metodika

Marie je jako brána

Program věnovaný předškolním a mladším školním dětem. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Metodika

Marie a anděl Gabriel

Program věnovaný předškolním a mladším školním dětem. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Metodika

Marie a Alžběta

Program věnovaný předškolním a mladším školním dětem. Podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Metodika

Adventní věnec

Adventní program (setkání) pro mládež a dospělé podle metodiky Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla Naplnil se čas (metodika ke katechezím v adventní a vánoční době).
Liturgický rok
Mládež
Dospělí
Metodika

Advent, Vánoce - 8. třída

Náměty pro děti v 8. ročníku ZŠ v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Utvářet život. Kristus přináší mír a pokoj.
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie
Divadlo, scénář

Advent, Vánoce - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ i mládež a dospělé v několika kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře. V adventu zvlášť věnujeme pozornost křesťansky motivované pomoci bližním. Bůh se stává č...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Advent, Vánoce - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ ve čtyřech kapitolách podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. V adventu se učíme dívat na svět novýma očima, abychom pak uměli vnímat Vánoce jako prostor, kdy s...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie