Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Eschatologie - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Ježíš je s lidmi v životě i ve smrti.
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Svátosti
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Mládež
Dospělí
Metodika
Modlitby

Svatodušní katecheze - rok biřmování 2012

Náměty pro rodinnou katechezi během velikonočních nedělí s vyvrcholením slavností Seslání Ducha svatého.
Svátosti
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika

Duch svatý - dospělí a mládež

Námět pro skupinu mládeže (např. biřmovanců) či dospělých podle metodiky Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Kříž života.
Liturgický rok
Mládež
Dospělí
Metodika

Duch svatý - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Věřím v Ducha svatého. Duch svatý vytváří společenství církve. Být Ducha-plný, projevy a ovoce Ducha svatého....
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Duch svatý - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Seslání Ducha svatého v Jeruzalémě plném různých národů – Duch svatý sjednocuje. Duch svatý, který přináší pok...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Duch svatý - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Seslání Ducha svatého očima svatého Petra. Kristus vede společenství církve v Duchu svatém.
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Tvoření

Duch svatý - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Duch svatý proměňuje a posiluje. Jaké je ovoce Ducha svatého a jakými symboly jej znázor...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Duch svatý - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Ježíš plní slib a nenechává učedníky samotné. Jak působí Duch svatý dnes?
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible, evangelisté - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Jak se jmenují evangelisté a kdy evangelium zapsali? Kapitola obsahuje podrobný exkurz do vzniku evangelií a mnoho infor...
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy