Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Křížová cesta - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Bůh v Ježíši Kristu trpí a umírá s člověkem a je s trpícími a umírajícími i dn...
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Pašije - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Setkání nabízí rozlišení mezi křížovou cestou a pašijemi, s jejichž textem mohou děti pracovat....
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Křížová cesta - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Setkání navazuje na kapitolu Když se cesta životem stane cestou křížovou, kde můžeme vnímat, že bolest a smrt ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Křížová cesta - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Pomocí lidí, kteří se s Ježíšem na jeho křížové cestě setkávají, mohou děti vstoupit do příběhu Ježíšova utrpení a smrti....
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Křížová cesta - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Události Ježíšovy křížové cesty se dětem zasadí do reálného prostředí Jeruzaléma, jehož ...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Křížová cesta - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Děti se seznamují s událostmi křížové cesty pomocí za pomoci obrázků na pracovním listě a učí se vnímat kříž jako z...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Eschatologie - 8. třída

Náměty pro děti v 8. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Utvářet život můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. "Nová nebesa a nová země" odkazují na "první nebesa a první zemi"....
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Příběh o Mojžíšovi jako paralela touhy člověka po tom, co jej přesahuje a co m...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. "Nebeský Jeruzalém" jako místo, které Bůh připravil "těm, kdo ho milují". Architektura křesťanského chrámu je představen...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Ukončení příběhu o putování do zaslíbené země je paralelou k lidskému životu. Jak si děti představují nebe?...
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy