Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Duch svatý - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Seslání Ducha svatého v Jeruzalémě plném různých národů – Duch svatý sjednocuje. Duch svatý, který přináší pok...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Duch svatý - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Seslání Ducha svatého očima svatého Petra. Kristus vede společenství církve v Duchu svatém.
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Tvoření

Duch svatý - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Duch svatý proměňuje a posiluje. Jaké je ovoce Ducha svatého a jakými symboly jej znázor...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Duch svatý - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Ježíš plní slib a nenechává učedníky samotné. Jak působí Duch svatý dnes?
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible, evangelisté - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Jak se jmenují evangelisté a kdy evangelium zapsali? Kapitola obsahuje podrobný exkurz do vzniku evangelií a mnoho infor...
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Společně odkrýváme symbolickou, metaforickou řeč Bible v rozmanitosti literárn...
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Bible je představena jako kniha vyprávějící o mimořádném přátelství mezi Bohem a člověkem a člověkem a Bohem. Obsahem je...
Bible
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Bible - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Děti se seznámí s jazyky Bible, naučí se hledat v Bibli podle kapitol a veršů a zaobírají se otázkou inspirace...
Bible
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Bible je vnímána jako orientační bod na cestě životem. Seznámení s dělením knih v Novém zákoně.
Bible
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Bible - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Děti se seznamují s Biblí jako s darem od Boha a mohou si uvědomit, že Bible je zdrojem příběhů, které už znají či ...
Bible
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy