Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Křížová cesta - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. Děti se seznamují s událostmi křížové cesty pomocí za pomoci obrázků na pracovním listě a učí se vnímat kříž jako z...
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Eschatologie - 8. třída

Náměty pro děti v 8. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Utvářet život můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. "Nová nebesa a nová země" odkazují na "první nebesa a první zemi"....
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 7. třída

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Příběh o Mojžíšovi jako paralela touhy člověka po tom, co jej přesahuje a co m...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. "Nebeský Jeruzalém" jako místo, které Bůh připravil "těm, kdo ho milují". Architektura křesťanského chrámu je představen...
Církev
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Eschatologie - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě. Ukončení příběhu o putování do zaslíbené země je paralelou k lidskému životu. Jak si děti představují nebe?...
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Eschatologie - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Ježíš je s lidmi v životě i ve smrti.
Církev
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Svátosti
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Mládež
Dospělí
Metodika
Modlitby

Svatodušní katecheze - rok biřmování 2012

Náměty pro rodinnou katechezi během velikonočních nedělí s vyvrcholením slavností Seslání Ducha svatého.
Svátosti
Liturgický rok
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika

Duch svatý - dospělí a mládež

Námět pro skupinu mládeže (např. biřmovanců) či dospělých podle metodiky Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Kříž života.
Liturgický rok
Mládež
Dospělí
Metodika

Duch svatý - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Věřím v Ducha svatého. Duch svatý vytváří společenství církve. Být Ducha-plný, projevy a ovoce Ducha svatého....
Liturgický rok
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie