Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Svatý František z Assisi

Náměty pro děti v 7. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Rosteme ve víře můžete využít také při práci s mládeží a dospělými. Svatý František je představen jako vzor křesťanského vztahu ke světu....
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Být solí země - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Výzvu „být solí země“ uskutečňuje apoštol Pavel, Matka Tereza aj.
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatí - 6. třída

Náměty pro děti v 6. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně objevujeme víru. Svatý je představen jako člověk prozářený sluncem, jako ten, skrze kterého přichází „Světlo světa“. Povolání ke svatosti...
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatý Jan Křtitel - 5. třída

Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ v několika setkáních podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Materiály se věnují okolnostem narození Jana Křtitele, jeho poselství a Ježíšovu křtu....
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatá Lucie - 4. třída

Náměty pro děti ve 4. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – S Tebou na cestě.
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých, památka zemřelých - 2. třída

Náměty pro děti ve 2. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Jarmily Plačkové, Evy Muroňové a Hany Baránkové – Poznáváme Boží lásku. Církev je nejen společenství lidí na zemi, ale také společenství všech svatých v nebi. V...
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Slavnost Všech svatých - 1. třída

Náměty pro děti v 1. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Hany Baránkové a Evy Muroňové – Jsem s Tebou. V setkání je kladen důraz na prožití slavnosti nad společenstvím svatých.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Svatý Mikuláš - návrh bohoslužby

Návrh bohoslužby pro děti podle Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Svatý Mikuláš (Člověk plný Boží lásky).
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika

Svatý Mikuláš - legenda o třech zlatých jablkách

Metodika pro práci s dětmi podle Evy Muroňové a Tomáše Cyrila Havla – Svatý Mikuláš (Člověk plný Boží lásky).
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika

Návod na složení mikulášské mitry

Návod na složení malé mikulášské mitry z papíru, do které pak můžete vložit pozvánku na oslavu svátku svatého Mikuláše.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Tvoření