Materiály ke stažení

Filtrování

TÉMA

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP MATERIÁLU

Katecheze pro mladší děti – materiál farnosti sv. Ignáce v Praze

Cyklus katechezí, pracovních listů a pomůcek "Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…" (srov. Iz 43,4) vznikl pro děti, které se scházejí u kostela sv. Ignáce v Praze. Cyklus je vhodný pro skupiny, které ...
Svátosti
Liturgický rok
Světci a osobnosti
Bible
Církev
Ostatní
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Metodika
Pracovní listy
Omalovánky
Modlitby
Tvoření
Bible
2. stupeň ZŠ
Mládež
Metodika
Pracovní listy
Příběhy
Bible
Ostatní
2. stupeň ZŠ
Mládež
Obrazy, fotografie
Odborné texty a přednášky
Bible
Ostatní
2. stupeň ZŠ
Mládež
Odborné texty a přednášky

Nedělní liturgie pro děti

V příloze v tabulce můžete najít odkazy na  subjekty, které se zabývají liturgií pro děti.
Ostatní
Předškolní věk
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Rodinná katecheze
Obrazy, fotografie
Modlitby
Příběhy
Film

Maria – ta, která tou cestou šla

Metodika a pracovní listy pro hodinu náboženství s mariánským tématem. Určeno pro žáky 7. třídy ZŠ.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Maria – člověk žijící s Bohem

Metodika a pracovní listy pro hodinu náboženství, určeno pro 5. třídu ZŠ.
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie

Poznáváme a máme rádi Pannu Marii

Materiál pro hodinu náboženství s tématem Panny Marie, určený pro 2. třídu
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Panna Maria

Materiál pro hodinu náboženství s tématem Panny Marie , určený pro 1. třídu
Liturgický rok
Světci a osobnosti
1. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy

Koronavirus a čas bez setkávání v náboženství

Metodické návrhy pro první hodinu náboženství po umožnění návratu dětí do škol po izolaci spojené s pandemií onemocnění Covid-19.
Ostatní
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Metodika
Pracovní listy
Obrazy, fotografie