Databáze materiálů ke stažení

Většina materiálů je zde volně k dispozici, některé jsou pak uloženy v zabezpečené sekci, která je také prostorem pro kněze a katechety, aby sami přidávali další materiály a sdíleli je mezi sebou. Jak se do ní přihlásit, naleznete zde.


Zpět na seznam materiálů

Osnova 12 témat setkání kandidátů k biřmování, metodika úvodního setkání

Autor: Katechetické a pedagogické centrum
Příprava na biřmování ve dvanácti tematických setkáních. Metodicky zpracované je Úvodní setkání kandidátů, téma Církev, která se angažuje a Závěrečné setkání kandidátů zaměřené na průběh a význam obřadu. 1. Úvodní setkání kandidátů: Setkání reaguje na situaci, kdy se k biřmování přihlásí lidé v životě i ve víře různě zorientovaní. Mají rozdílný rozsah znalostí a rozdílnou zkušenost praxe víry. Tyto rozdílnosti je složité před zahájením přípravy řešit. Můžeme proto na prvním setkání nabídnout to, co je pro všechny srozumitelné a přínosné: pokusíme se vytvořit základy společenství, ve kterém budeme rozvíjet citlivost pro osobní i společný růst víry. 2.  Věřím v Boha Otce – vyznání víry: fides qua a fides quae, 3.  Věřím v Ježíše Krista – kým je Ježíš z Nazareta, 4.  Velikonoční tajemství, 5.  Duch Svatý a život, hlásání církve, 6.  Modlitba v Ježíšově Duchu, 7.  Život v Duchu Svatém – křesťanská morálka, 8.  Liturgie a svátosti, 9.  Svátost biřmování – ve spojení se svátostí křtu a eucharistie, 10.  Povolání, 11.  Církev, která se angažuje: Biřmovanci si mohou v rámci setkání osvojit postoj církve, která není zahleděná do sebe, která vychází ke všem lidem, a to nejen, aby jim hlásala radostnou Kristovu zvěst, ale aby jim také sloužila. Sociální angažovanost je nedílnou součástí života církve a všech jejích členů. Návrh setkání přivádí biřmovance k pozornosti vůči potřebným, dává jim poznávat široké množství sociálních aktivit mimo církev i v církvi, předkládá křesťanskou motivaci pro službu potřebným a podporuje vznik a realizaci konkrétní činnosti, kterou si biřmovanci připraví a zrealizují. 12.  Slavíme svátost biřmování, význam a průběh slavení: Čas bezprostřední přípravy slavení svátosti biřmování je prostorem pro zodpovědné rozhodnutí „přijmout“ svátost a dál z ní žít. Kandidáti biřmování získají konkrétní představu, co slavíme a jak slavení probíhá. Aktivně se podílejí na přípravě slavnosti tak, aby vyniklo podstatné.

Přílohy:

Pokud chcete přidávat komentáře misíte se přihlásit zde.