Materiály ke stažení

Zpět na seznam materiálů

Katecheze pro mladší děti – materiál farnosti sv. Ignáce v Praze

Autor: Katechetické a pedagogické centrum
Cyklus katechezí, pracovních listů a pomůcek "Jsi v mých očích drahý a vzácný, protože jsem si tě zamiloval…" (srov. Iz 43,4) vznikl pro děti, které se scházejí u kostela sv. Ignáce v Praze. Cyklus je vhodný pro skupiny, které jsou věkem a vědomostmi jednolité nebo i smíšené. Po úpravě je možné jej použít pro děti mladší i starší, než pro které je materiál vytvořen přednostně.

Přílohy:

Pokud chcete přidávat komentáře misíte se přihlásit zde.