Materiály ke stažení

Zpět na seznam materiálů

Já jsem Světlo světa - 5. třída

Autor: Katechetické a pedagogické centrum
Náměty pro děti v 5. ročníku ZŠ podle metodiky pro výuku náboženství Evy Muroňové – Společně vytváříme Boží království. Ježíš o sobě říká „já jsem světlo světa“, je tím, kdo do života přináší „světlo“. Z tohoto úhlu pohledu přemýšlíme o uzdravení slepého u rybníka Siloe a následně o svátosti křtu. V 5. ročníku najdeme celý jeden tematický blok věnovaný Ježíšovým výrokům „já jsem…“, ze kterých pak vychází učivo o jednotlivých svátostech podložené konkrétními novozákonními příběhy.

Přílohy:

Pokud chcete přidávat komentáře misíte se přihlásit zde.