Křesťanství pro současnost – pro nedostatek přihlášených ZRUŠENO!

17.11.2019

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili souvislý kurz s názvem Křesťanství pro současnost, který povede doc. Ludmila Muchová. Bude se jednat o kurz akreditovaný v systému DVPP u MŠMT ČR v rozsahu 60 hodin. V Exercičním domě v Českém Těšíně proběhnou od listopadu do dubna postupně tři části, vždy od neděle do úterý.

Kurzovné je pro kněze a katechety ostravsko-opavské diecéze zdarma, bude hrazeno z rozpočtu biskupství. Kněží a katecheté s platnou kanonickou misí budou platit pouze poplatek za ubytování a stravu.

Plakát Křesťanství pro současnost

Přihlášky: www.doo.cz/prihlaska