Komunikační platformy pro výuku náboženství distančním způsobem

2.10.2020

MŠMT ČR v srpnu školám ve svém manuálu pro tento školní rok doporučilo, aby si pro případ nutnosti výuky na dálku kvůli epidemii covidu-19 stanovily jednotnou platformu a způsob komunikace a zjistily možnosti zapojení dětí. Při výuce náboženství ve školách je tedy zapotřebí respektovat volbu školy.

Jiná situace je při výuce náboženství ve farnostech. Z poměrně široké nabídky komunikačních platforem bychom vás chtěli upozornit na dvě aplikace, které můžete využít ke kontaktu s dětmi v době, která by neumožňovala osobní setkávání:

Microsoft Teams
Microsoft Teams je nástroj, který nabízí konverzaci, aplikace, soubory a další obsah do jednoho místa a je součástí služby Office 365 kterou Biskupství ostravsko-opavské využívá. Návod jak pracovat s aplikací Microsoft Teams najdete zde.

Discord
Na aplikaci Discord jsme upozorňovali již v době nouzového stavu na jaře. Návod jak instalovat a pracovat s aplikací Discord najdete zde.

Přehled dalších komunikačních platforem můžete získat pod tímto odkazem.

Výuka náboženství tedy může probíhat i distančním způsobem. Děti i rodiny se však v případě uzavření třídy, příp. školy, ocitají v mimořádné situaci, které na ně klade zvýšené nároky. Doporučujeme zajímat se o situaci žáků i jejich rodičů a respektovat jejich možnosti. Naslouchání a povzbuzení může mít v konkrétní situaci přednost před plánovanými tématy. Kontakt s dětmi by měl být i za těchto mimořádných podmínek takový, aby po ukončení omezení výuky měli žáci chuť se v náboženství opět setkávat.