Jaká bude katecheze a výuka náboženství v příštích letech v naší diecézi?

1.3.2024

Na 20 vyučujících, katechetů a kněží a jáhnů se bude touto otázkou zabývat v příštích týdnech a měsících. Po téměř dvou letech příprav, diskuzí v děkanátech jak s kněžími, tak s laickými vyučujícími a katechety se v sobotu 10. února 2024 rozběhl projekt Spoluutváříme budoucnost katecheze a náboženské výchovy v naší diecézi, který v sobě zahrnuje revizi Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy a vytvoření Rámce pro náboženskou výchovu a pro katechezi školních dětí v naší diecézi ostravsko-opavské.

Východiskem je nové Direktorium pro katechezi a také probíhající změny ve školství, především tzv. Velké revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Direktorium jasně hovoří o oddělení školního vyučování, které předává žákům znalosti o podstatě křesťanství a o křesťanském životě, a katecheze, která podněcuje osobní přilnutí ke Kristu a zralost křesťanského života.

Celkem tři pracovní skupiny se tedy budou zabývat jedním ze vzdělávacích období žáků mezi 1. a 9. ročníkem ZŠ a na základě principů synodality společně tvořit jeden Rámec pro náboženskou výchovu a pro katechezi dětí školního věku v naší diecézi. Věříme, že se prvních výstupů dočkáme do roka. Na jaře příštího roku bychom s ním chtěli seznámit a diskutovat nad ním s kněžími, vyučujícími náboženství, katechety i rodiči dětí. V návaznosti na něj pak budou vznikat modelové školní vzdělávací programy a katechetické programy pro naši diecézi a poté také samotná metodická podpora a materiály do školního i farního prostředí.

Těší nás, že na zahájení projektu přijela také odborná konzultantka projektu Mgr. Veronika Blažek Iňová, Ph.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovic. Jsme vděční za všechny spolupracovníky, kteří s námi spoluutváří budoucnost katecheze a náboženské výchovy v naší diecézi, a prosíme o modlitbu za ně i za celý projekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *