Informace listopad 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

dívat se společně za obzory našich všedních dní, v naději očekávat dotek Boží lásky na věčnosti a být společně na cestě. To je úkol, ke kterému nás vybízí i zahájená synoda. Ať nám na této cestě pomáhají všichni ti, kteří již v plnosti věčnost zakoušejí. V listopadovém Informačníku najdete inspiraci, jak si je můžete v hodinách náboženství nebo v katechezi připomenout.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

 

Na našich webových stránkách v databázi MATERIÁLŮ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ
A KATECHEZI
si můžete pomocí filtru (např. smrt, Světci a osobnosti, Liturgický rok) vyhledat
a zdarma stáhnout materiály k tématům Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Vybíráme některé další náměty k tématu svatých a „dušiček“:

 

LISTOPADOVÍ SVĚTCI: SVATÝ MARTIN A  SV. ANEŽKA ČESKÁ

 

Inspiraci k listopadovým světcům – sv. Martinovi a sv. Anežce České naleznete např.:

ADVENTNÍ INSPIRACE

 

Advent letos začíná nedělí 28. 11. a na našem webu v databázi materiálů ke stažení naleznete pod heslem „advent“ řadu námětů k adventním nedělním promluvám pro mše
s účastí dětí i ke katechezím pro různé věkové kategorie.

Adventní programy tradičně připravuje také např. brněnské Diecézní katechetické centrum, olomoucké Centrum pro katechezi.

 

 Adventní kalendáře

 

Svatý Mikuláš

 

Na webu www.metodickeinspirace.cz je zdarma ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky. Obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých) a nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Na webu naleznete ke stažení také obrazové přílohy.

POZVÁNKY

 

SEMINÁŘE POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC

Máme naději, že budeme moci v letošním roce ve školách realizovat programy seznamující
s poselstvím křesťanských Vánoc. Budeme velmi rádi za nové spolupracovníky z řad pedagogů. Na listopad připravujeme vzdělávací semináře k těmto programům. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

 

Poselství křesťanských Vánoc – základní řada

Seminář o původu a smyslu Vánoc s nabídkou tří metodických programů: Vánoční příběh
a jeho poselství (pro 1. až 3. ročník ZŠ), Izrael – země vánočního příběhu (pro 4. a 5.,
příp. 6. a 7. ročník ZŠ) a Proč máme být k sobě navzájem hodní? (pro 6. až 9. ročník ZŠ
či odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se uskuteční ve středu 10. 11. 2021 od 14.00
do 18.30 na biskupství v Ostravě. Těší se na vás Mgr. Šárka Koflerová, Ing. Miriam Paszová
a Mgr. Lenka Bakalová. Zde je pozvánka k zobrazení a přihláška k přihlašování do 8. 11. 2021.

 

Poselství křesťanských Vánoc II

Ve středu 24. 11. 2021 od 14.00 do 18.30 provedou Mgr. Šárka Koflerová a Mgr. Lenka Bakalová zájemce seminářem o smyslu Vánoc s nabídkou tří metodických programů: Betlém – dům chleba (pro 1. až 3. ročník ZŠ), Vánoce v umění (pro 4. a 5. ročník) a …a na zemi pokoj lidem dobré vůle! (pro 6. až 9. ročník). Pokud vás naše nabídka zaujala, prohlédněte si leták s nabídkou a přihlaste se do 22. 11. 2021 zde.

 

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK V RÁMCI KURZU UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ

Srdečně zveme nejen studenty tříletého kurzu Učitelství náboženství, ale také zájemce z řad široké veřejnosti na tyto přednášky, které probíhají v budově biskupství v Ostravě:

 

Církev v proměnách času

Prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. bude v sobotu 20. 11. 2021 od 9.00 do 12.30 pokračovat v přednášení vybraných otázek církevních dějin a pastorální teologie. V případě zájmu si otevřete plakátek a předem se přihlaste do 18. 11. 2021 zde.

 

Na cestě k plnému lidství

Druhé setkání nad vývojovou a pedagogickou psychologií v návaznosti na náboženské vzdělávání nabídne doc. Ludmila Muchová, Ph.D. v sobotu 4. 12. 2021 od 9.00 do 17.00.
Více informací najdete v pozvánce. Na přednášku je zapotřebí se přihlásit do 2. 12. 2021 zde.