Informace únor 2023

 

Milí přátelé,

kéž dokážeme nacházet v tomto světě své místo – to, které pro nás Bůh připravil a k němuž nás povolal. V jeho pravdivosti ať pak o Něm svědčíme těm, ke kterým jsme byli posláni.

Přejeme vám pokojné masopustní dny.

INFORMACE

Inspirace na dobu postní

Od 22. února budeme prožívat postní dobu. Na našich webových stránkách v databázi Materiálů pro výuku náboženství a katechezi si můžete vyhledat a zdarma stáhnout materiály k tématu „postní doba, půst“, „křížová cesta“.

Lapbook „půst a Velikonoce“

Na stránkách www.metodickeinspirace.cz si můžete zakoupit metodický materiál lapbook na postní dobu a Velikonoce. Lapbook je interaktivní složka, kterou si děti vytvářejí samy s pomocí vyučujícího. Pomocí stříhání, lepení a hledání zajímavostí se tak nenásilnou formou učí.

V případě zájmu napište na kpc@doo.cz, cena je 50 Kč.

Ilustrace a obrazy k biblickým příběhům

V naší databázi materiálů ke stažení najdete výběr ilustrací k biblickým příběhům pro předškolní a školní děti. Jedná se o ilustrace, které lze legálně s uvedením zdroje používat pro účely výuky náboženství a katecheze zdarma.

Na internetu je možné dohledat mnoho sbírek reprodukcí významných uměleckých děl, jejichž námětem jsou události Svatého týdne a Velikonoc. Doporučujeme:

Další náměty k prožívání doby postní

Z nabídky katechetických center či dalších subjektů jsme pro vás vybrali online materiály, jak ve farnosti či škole podpořit prožívání doby postní:

Supervizní setkání v děkanátech

V děkanátech probíhají během celého školního roku otevřená supervizní setkání vyučujících náboženství a katechetů.

Přijďte načerpat, zastavit se v každodenním shonu, získat nadhled a znovu nabýt radost ze své práce a katechetické služby. Můžete vnést vlastní téma nebo naslouchat a nechat se vést supervizorem.

Termíny najdete zde.

Setkání moravských katechetických center

Jako každý rok se pracovníci moravských katechetických center setkali, tentokrát v Olomouci. Přemýšleli jsme např. nad tématy workshopů na Národní katechetický kongres, který se bude konat v Kroměříži ve dnech 10. až 12. listopadu 2023.

Těšíme se na další setkání s kolegyněmi a kolegy – příště v Ostravě!

Z DALŠÍ NABÍDKY

Noční univerzita: Letní škola liturgiky

Televize Noe vysílá v pořadu Noční univerzita záznamy přednášek pronesených v rámci Letní školy liturgiky v Želivě v létě 2022. Tématem byl vztah liturgie a času.

Přednášky budou časem také k dispozici na YouTube kanále portálu Liturgie.cz

Když někdo blízký věří dezinformacím

Ptají se vás žáci, jak reagovat, pokud někdo z jejich blízkých věří dezinformacím?

Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách připravil tipy, jak v takové chvíli postupovat. Materiál obsahuje také modelové situace s návrhy možných odpovědí či otázek. Dezinformacím se web věnuje také zde.

Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Na svém webu poskytuje zdarma výukové materiály a dokumentární filmy, které reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy u nás i ve světě.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři. Přednášky a semináře se konají v budově biskupství v Ostravě.

Vzdělávání jako celistvý proces

Přednášky kurzu celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství jsou věnovány obecné a oborové didaktice.

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. představí v přednáškách Vzdělávání jako celistvý proces didaktické zásady s ohledem na výuku předmětu náboženství, seznámí s výukovými cíli, organizační formou včetně projektového vyučování a vyučování v malotřídní třídě, předloží systémy a rámcové vzdělávací programy či nabídne základní vybavenost učitele pro interakci a komunikaci ve výuce, nebo vedení a kázeň třídy.

Těšíme se na studenty celoživotního vzdělávání i na další zájemce v sobotu 18. února 2023 a v sobotu 4. března 2023 od 9.00 do 16.30.

Přihlásit se můžete zde.

Poselství křesťanských Velikonoc

Na březen plánujeme vzdělávací semináře pro nové lektory vstupů do výuky Poselství křesťanských Velikonoc. Cílem programů je seznámit s původem a smyslem slavení Velikonoc žáky základních škol a víceletých gymnázií i mimo výuku předmětu Náboženství.

Poselství křesťanských Velikonoc středa 1. 3. 2023 (14.00–18.30)
Poselství křesťanských Velikonoc II středa 8. 3. 2023 (14.00–18.30)

Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR a po absolvování obdrží účastníci osvědčení v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Těší se na vás Mgr. Šárka Koflerová, Mgr. Lenka Bakalová a Ing. Miriam Paszová z Křesťanské akademie mladých.

Přihlásit se můžete zde.