Informace říjen 2022

Milí přátelé,

věříme, že jste do nového školního roku vstoupili s odvahou a důvěrou, že vše, co nám přinese, bude proměněno a přinese své plody podobně, jako to je v přírodě v těchto podzimních dnech. Jsme teprve na začátku školního roku a našeho snažení, a tak si navzájem přejme, ať dokážeme trpělivě a s důvěrou provázet nám svěřené v jejich zrání.

INFORMACE

Materiály ke svaté Hedvice

Na jarních děkanátních setkáních jsme katechetům, vyučujícím náboženství a kněžím představili nové materiály, jak přiblížit nejen život, ale také poselství patronky naší diecéze, svaté Hedviky, o které se říkalo, že kam vstoupila její noha, tam vyrašily květinky, a kudy kráčela, tam zanechávala stopy. I dnes nás může oslovovat její jednání v duchu křesťanských hodnot – milosrdné lásky, pomoci a smíření. V naší databázi materiálů naleznete pod heslem „Hedvika“ zdarma ke stažení metodiky a pracovní listy, a to jak pro děti prvního a druhého stupně, tak program pro dospělé či seniory.

Pokud jste již některý z programů realizovali, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, zkušenosti, fotografie. Děkujeme.

Děkanátní setkání katechetů, vyučujících náboženství a kněží

V říjnu a listopadu budou probíhat setkání v jednotlivých děkanátech. Všem vyučujícím náboženství a katechetům zašleme pozvánku e-mailem, zváni jsou také vyučující kněží.

Připravili jsme pro vás konkrétní návrhy hodin pro děti 1. stupně ZŠ z připravované metodiky Laudato si´, která vychází ze stejnojmenné papežské encykliky věnující se ekologickým a sociálním tématům. Jako obvykle se můžete těšit také na aktuality z našeho centra.

Setkání katechetů v rámci děkanátu je zároveň příležitostí k výměně zkušeností, sdílení i vzájemné pomoci. Služba katechety není individuální záležitostí, je posláním v církvi. Také proto se vyučující zavazují při pověření otce biskupa k výuce náboženství a katechezi v diecézi k účasti na těchto setkáních. Nám všem z katechetického centra záleží na tom, abyste ve své službě nezůstávali osamoceni. Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Termíny jednotlivých setkání naleznete v tabulce na našem webu.

Slavnostní předávání pamětních listů vyučujícím náboženství a katechetům

V úterý 27. září 2022 předal otec biskup Martin v kostele svatého Václava v Ostravě pamětní listy deseti ze 13 žen a mužů – vyučujícím náboženství a katechetům, kteří obdrželi kanonickou misi na dobu neurčitou. Od 16.00 jsme společně slavili mši svatou, během které zazněla slova povzbuzení k moudrosti, jejímž zdrojem má být Kristus stejně jako v případě svatého Václava. Poté následovalo slavnostní předávání a malý raut v budově biskupství. Slavnosti se zúčastnilo také několik kněží z daných farností a blízcí rodinní členové. Během slavnosti jsme se mohli sdílet o radostech i starostech katechetické služby a v neformálních rozhovorech zazněly i perličky z praxe.

Těší nás, že jsme tímto gestem mohli vyučujícím náboženství a katechetům projevit uznání a ocenění jejich služby, odborné kvalifikace i dlouholetého nasazení v pastoraci.

Fotogalerii naleznete zde.

Připojujeme ještě ohlédnutí za touto slavností od přítomných katechetek:

„Především bych chtěla poděkovat za krásné připravené odpoledne v předvečer svátku sv. Václava s předáváním kanonických misí na dobu neurčitou. Poděkování patří na prvním místě Pánu Bohu. Vděčnost cítím k otci biskupovi Martinu Davidovi, ke všem úžasným pracovnicím katechetického centra i těm, kteří s láskou připravovali pohoštění. Cítila jsem se jako doma. Požehnaně prožitý čas ve sdílení s ostatními katechety. Člověka to nesmírně posílí a „nabije“. Pán Bůh zaplať. Přeji všem na biskupství i katechetům proudy Boží lásky, darů Ducha svatého a Božího požehnání. Naší diecézi přeji mnoho dobrých katechetů a vnímavých dětí. Budu se těšit na některá další setkání. S úctou katechetka Jana Sobková.“

„Moc bych chtěla poděkovat za dnešní laskavou, neformální a komorní slavnost. Moc si vážím práce a pozornosti, kterou vložili pracovníci Katechetického a pedagogického centra do přípravy a realizace slavnosti – opravdové slavnosti, do které nás nenuceně skoro všechny přítomné zapojili ;-). Myslela jsem na všechny odvážné rodiče, kteří mi svěřují svoje děti, také na děti, které to se mnou vydrží, kamarády, kteří mi pomáhají, a hlavně jsem si říkala, že Pán Bůh musí mít velký smysl pro humor, když zrovna já dostávám kanonickou misi, a to ještě na neurčito. A závěr slavnosti – krásně prostřený stůl, úžasná květinová výzdoba, výtečné jídlo, krásná hudba a milá společnost bylo podle mě dokonalým zakončením. Moc děkuji.“ MM

Navýšení odměňování pro laiky vyučující náboženství

Od 1. září 2022 dochází k navýšení odměňování vyučujících laiků, kterým nejsou odučené hodiny náboženství hrazeny z jiných zdrojů (např. na základě pracovně-právních vztahů se školami). Sazba je stanovena podle vzdělání a délky praxe ve výši 180 až 250 Kč za jednu vyučovací hodinu, a to za 25% přispění dotyčné farnosti. V částce je zahrnuta příprava na výuku a nejsou v ní zahrnuty případné náklady na cestovné.

Podmínky uplatnění a více informací naleznete na našich stránkách v sekci Dokumenty a zákony, nebo přímo zde.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Milión dětí se modlí růženec

Svatý Pio z Pietrelciny vyslovil: „Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní.“ Také letos se 18. října 2022 mohou děti celého světa sjednotit v modlitbě růžence za mír a jednotu ve světě.

Konkrétní tipy k této iniciativě organizace Kirche in Not, motivační video pro děti a další zajímavé materiály naleznete zde.

Terezka má sto padesát

Misijní číslo časopisu Duha s názvem Terezka má sto padesát věnované svaté Terezii z Lisieux, patronce misií, která v lednu 2023 oslaví 150 let od svého narození. Najdete v něm komiks a vysvětlení její cesty k Bohu.

Věřím  vyprávěj mi o vyznání víry

Jak s dětmi mluvit o tajemstvích víry? Bruno Ferrero a Anna Peirettiová ve 12 částech knihy seznamuje děti s jednotlivými články víry pomocí příběhů. Porozumění podporují ilustrace Juraje Martišky.

Kniha je pátou v řadě, vyšly již z dílny těchto autorů o modlitbě Otčenáš, o modlitbě Zdrávas Maria, o Desateru a o eucharistii jako nabídka podpory v přípravě k prvnímu svatému přijímání.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/.

Těšíme se na setkání s vámi!

Když děti v náboženství zlobí…

Proč děti v náboženství „zlobí“? Jak na „zlobení“ reaguji jako učitel, katecheta? Co můžu dělat, aby ve skupině byla dobrá atmosféra?

Hledáte-li odpovědi na tyto i jiné otázky týkající se problematiky chování dětí v hodinách náboženství, srdečně vás zveme na úterý 25. října 2022 od 15.00 do 19.00. Mgr. Markéta Korpasová provede nově připraveným seminářem ty zájemce, kteří chtějí posílit svoji kompetenci zvládnout skupinu. Součástí semináře bude i diskuse nad konkrétními situacemi z praxe.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. a ThLic. Petr Smolek představí studentům tříletého vzdělávacího kurzu náboženskou pedagogiku a katechetiku v cyklu přednášek předmětu Výchova v kontextu společnosti a náboženství. Srdečně zveme i další zájemce. V říjnu se setkání uskuteční v sobotu 8. října 2022 a v sobotu 22. října 2022 v budově biskupství v Ostravě, pokaždé od 9.00 do 15.00.

Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání

Ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravujeme minikonferenci Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání, která se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2022 od 9.00 do 16.15 v budově biskupství. Hlavním hostem je prof. Dr. Konstantin Lindner (Univerzita Bamberg), dále vystoupí Tomáš Cyril Havel, Dr. theol., Mgr. Šárka Koflerová, Eva Muroňová, Ph.D.

Digitální technologie ovlivňují každodenní život dětí. Jak k této oblasti může přispívat náboženské vzdělávání? Přijďte se inspirovat i rozdělit o své zkušenosti. Program zahrnuje přednášku a seznámení s příklady dobré praxe a diskuzi.

Máte-li zkušenost s užitím digitálních technologií v oblasti náboženského vzdělávání a jste ochotni se o ni rozdělit, napište do 3. října 2022 na e-mail thavel@tf.jcu.cz.

V případě vašeho zájmu je potřeba se přihlásit do 5. listopadu 2022 na https://www.doo.cz/prihlaska/325-konference-digitalizace.

Vstupy do výuky ZŠ s křesťanskými tématy

V tomto školním roce pokračujeme v nabídce vstupů do výuky ZŠ s křesťanskými tématy. Máte-li chuť se zapojit jako lektoři, můžete se obrátit na koordinátorku projektu Mgr. Lenku Bakalovou. Pro nové lektory jsme připravili na 9. a 16. listopadu 2022 opakovanou nabídku vzdělávacích seminářů Poselství křesťanských Vánoc – základní řada a Poselství křesťanských Vánoc II, v rámci kterých se seznámí s cíli celého projektu a s programy pro jednotlivé ročníky.

Semináře jsou akreditovány v systému DVPP MŠMT ČR a účastníci obdrží osvědčení.

Více informací k termínům jednotlivých seminářů najdete na našich webových stránkách v kalendáři akcí a ještě o nich budeme informovat v listopadovém vydání Informačníku.