Informace prosinec 2023

Milí přátelé,

prožíváme období v roce, kdy je kolem nás nejvíce tmy. A na jejím konci přichází, rodí se na naši zemi ten, který se sám nazývá Světlem světa. Přináší nám tak poselství naděje v každém, byť těžkém čase. Kéž ho zakoušíme nejen v době adventní a kéž ho pocítí všichni, kteří se nacházejí v náročné životní situaci.

INFORMACE

Inspirace k prožívání doby adventní a Vánoc 

Výběr tipů, jak se s dětmi ve farnosti, ve škole či v rodině připravit na Vánoce, naleznete zde.

Vstupy do výuky ZŠ Poselství křesťanských Vánoc 

V nadcházejících adventních dnech budou naši proškolení lektoři z řad učitelů náboženství, katechetů či kněží navštěvovat školy s programy Poselství křesťanských Vánoc. Přejeme jim vnímavá a otevřená srdce žáků i vyučujících, se kterými se setkají.

Více informací z průběhu i statistické údaje přineseme v lednovém Informačníku.

Ohlédnutí za XII. celostátním kongresem katechetů

Od 10. do 12. listopadu 2023 se v Kroměříži uskutečnil pod záštitou ČBK XII. celostátní katechetický kongres. O tématu Umění komunikovat víru hovořil hlavní host P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále Mons. Pavel Konzbul a další. Kromě přednášek se mohli účastníci zúčastnit také praktických seminářů. Dva z workshopů připravilo i naše centrum – téma Srozumitelný jazyk víry a Supervize pro katechety vedená P. Markem Jargusem. Oba oslovily zhruba 70 zájemců z řad katechetů, vyučujících a kněží z celkového počtu asi 200 přítomných.

S účastníky z naší diecéze jsme se také setkali a sdíleli s nimi společné chvíle při jednom z večerních setkání. Naše diecéze podpořila jejich účast i finančně.

Svou činnost jsme mohli prezentovat skrze rollup zhotovený z finančního přispění nadace Renovabis, díky které si také naši katecheté a vyučující náboženství odnesli praktické propagační dárky našeho centra.

Fotogalerie zde a zde.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/

Těšíme se na setkání s vámi!

Kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti

„Nové Direktorium o katechezi nastavuje kurz, jakými cestami můžeme teď a tady hlásat víru, a hledá, jak vstoupit do rozhovoru o smyslu života, dobru a zlu nebo o kráse či lidské důstojnosti. Zaznívá z něj, jak je důležité být s lidmi tohoto světa v dialogu. A teprve, když takový dialog vytvoří podmínky vzájemné důvěry a zájmu, je možné, aby křesťané hovořili o své víře, aby zvěstovali lidem kolem sebe evangelium. ´Učit se filosofovat´ znamená vydat se na cestu hledání životní moudrosti a přitom se učit vést dialog s druhými lidmi, kteří se také vydali podobnou cestou. Dialog je jedinečný způsob, jak vyměnit vzájemnou lhostejnost nebo dokonce vzájemné podceňování a předsudky za poctivou cestu hledání vzájemného porozumění.“ říká doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. o důležitosti dialogu a vedení diskuzí s druhými lidmi.

Jak vést diskuze na kontroverzní témata? Jak promýšlet křesťanské učení a morálku v konfrontaci se životem v současné společnosti? Odpovědi může nabídnout připravovaný dvoudílný kurz, který připravujeme od středy 31. ledna do neděle 4. února 2024 a poté od středy 3. do neděle 7. dubna 2024 ve spolupráci s Katechetickým centrem Olomouc a brněnským Diecézním katechetickým centrem.
Kurz se koná na Velehradě pod vedením doc. PhDr. Ludmily Muchové, Ph.D. Účastníci se teoreticky i prakticky seznámí s programem Filosofie pro děti (Philosophy for Children – F4C) a také získají základní vhledy do způsobu vedení dialogu v hledajícím společenství. Porozumí také systému formulování otázek podněcujících a prohlubujících diskuzi a logické výstavbě výpovědí. Absolventi kurzu si také osvojí vhled do technik Filosofie pro děti, mezi které patří naslouchání argumentům druhých, reflexe charakteru vzniklého problému, navrhování řešení a ověřování jeho správnosti, a to na základě principů kritického myšlení, obhajobu vlastních argumentů a kritické zhodnocení argumentace druhých lidí.

Kurzovné jednoho dílu kurzu je 1 400 Kč. Ubytování a strava se hradí dle aktuálního ceníku Poutnímu domu Stojanov.
Zájemci se mohou do konce prosince 2023 hlásit zde.

Mosty místo příkopů 

V sobotu 20. ledna 2024 chceme citlivě otevřít diskuzi k tématu LGBTQ+ v naší diecézi v podobě panelové diskuze s názvem Mosty místo příkopů. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči chceme pomoci s orientací v problematice a také chceme vytvořit prostor k položení dotazů pozvaným odborníkům, kterými budou PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann (kaplan se zvláštním určením v pastoraci), doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (morální teolog) a Mgr. Hana Imlaufová (speciální pedagog, terapeut).

Věříme, že vykročíme na cestu vytváření bezpečného a přijímajícího (farního) společenství a že začneme vytvářet kulturu přijetí v našich společenstvích.

Diskuze se bude konat od 9.00 do 13.30 v sále biskupství. Srdečně zveme účastníky z řad katechetů, vyučujících náboženství, kněží, ale také rodičů a dalších zájemců.

Přihlašovat se již nyní můžete zde.

DALŠÍ NABÍDKA

Postní kurz ikonopisu

Od čtvrtka 15. do neděle 18. února 2024 proběhne v Kravařích kurz vytváření ikon. Účastníci se budou moci zastavit a ztišit, soustředit se na tvorbu vlastní ikony, kterou si nakonec každý odnese domů. Ikona není na prvním místě výtvarné dílo. Je to výsledek duchovního života a modlitby, kurz je tak zároveň i malými duchovními cvičeními.

Kurzem provází Bc. Martin Damian a jeho cena je 3 800 Kč včetně používaných materiálů a skript.

Více informací naleznete zde. Přihlášky na info@martindamian.cz