Informace prosinec 2022

 

Milí přátelé,

doba adventní nás v mnohém „honí“ a „tlačí“ – chceme připravit pro druhé krásné prožití doby adventní a Vánoc, ve farnostech chystáme roráty, adventní programy, živé Betlémy… Kde si v tom všem najdu chvíle pro vlastní chvíle zastavení, ztišení a přípravy na Ježíšovo narození?

Kéž nás v těchto dnech povzbudí myšlenka Piera Teilhard de Chardina, že Bůh dá smysl všem našim snahám, které samy o sobě mají hodnotu. Přejeme vám pokojné a naplněné prožití adventu!

INFORMACE

Přinášíme vám pár tipů, jak se s dětmi ve farnosti, ve škole či v rodině připravit na Vánoce:

Adventní lapbook

Pod tímto cizím slovem si můžete představit nápaditou a interaktivní knihu či složku, kterou si děti samy vytvářejí. Přitom se pomocí různorodých činností seznamují se základními informacemi i příběhy vztahujícími se k adventu a Vánocům. Materiál nabízí celkem 15 různorodých aktivit – k biblickým příběhům a postavám jsou připraveny např. obrázky leporela, skládačky nebo rozstříhaný biblický text. Nechybí ani podstatné informace o adventu či starozákonních prorocích.

Materiál vznikl do výuky náboženství zvláště pro spojené skupiny dětí z 1.–5. ročníků ZŠ, ale je vhodný také pro rodinnou přípravu během celého adventu. Ukázky si lze prohlédnout na http://lapbook.metodickeinspirace.cz/ a pro získání plného přístupu je zapotřebí nás kontaktovat na kpc@doo.cz.

Adventní projekty

Projekty Živý adventní kalendář a Betlém může být všude jsou primárně určeny školám, ale s drobnými úpravami je lze využít také ve farnosti či v rodině. Betlém je nejen město nebo obraz vztahující se k narození Ježíše, ale v symbolickém smyslu také místem, které spojuje různé lidi a kde se projevuje radost z narození nového lidského života. V rámci projektu se mohou děti seznámit s betlémy, které vytvořili lidé v různých částech a regionech světa, také s historií stavění betlémů či mohou samy „živý“ betlém nacvičit.

Oba projekty najdete ke stažení na našich stránkách v sekci Služba školám – Školní projekty – Adventní projekty.

Svatý Mikuláš

Na webu www.metodickeinspirace.cz je zdarma ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky. Obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých) a nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství.

Další tipy k prožívání adventní doby

Na našem webu v databázi materiálů ke stažení naleznete pod heslem „advent“, „Vánoce“ řadu praktických námětů.

Adventní programy tradičně připravuje také např. brněnské Diecézní katechetické centrum (letos s výroky Jana Křtitele), či olomoucké Centrum pro katechezi (o odstraňování překážek ke Kristu). I další centra v naší republice mají své materiály k dispozici ke stažení.

Jako zdroj informací či praktických podnětů můžete využít také web deti.vira.cz či odnož vanoce.vira.cz.

Adventní kalendáře

• adventní kalendář časopisu Duha s příběhem na každý den Zavři oči, ať vidíš
(starší adventní kalendáře na https://petrinum.com)

adventní kalendář Papežských misijních děl

• interaktivní adventní kalendář České televize

adventní cestička k Bohu připravená Centrum pro rodinný život Olomouc

• kalendář Brněnské tiskové misie s magnetky Odpočítávej do Vánoc

Průvodce adventem

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo brožuru Průvodce adventem 2022 s mozaikou příspěvků věřících různého věku. Aplikace bude dostupná před začátkem adventu v Google Play nebo v App Store.

Vstupy do výuky Poselství křesťanských Vánoc

V těchto adventních dnech navštěvují naši proškolení lektoři z řad učitelů náboženství, katechetů či kněží školy s programy Poselství křesťanských Vánoc. Přejeme jim vnímavá a otevřená srdce žáků i vyučujících, se kterými se setkají.
Více informací z průběhu i statistické údaje přineseme v lednovém Informačníku.

Konference Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání

V sobotu 12. listopadu 2022 jsme pořádali ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konferenci o digitalizaci a výzvách pro náboženské vzdělávání. Prezentace jednotlivých přednášejících a přispěvatelů, záznam přednášky hlavního hosta prof. Dr. Konstantina Lindnera i další tipy naleznete zde.

Konference o výzvách a podnětech nového Direktoria pro katechezi

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského, Českou biskupskou konferencí a Karmelitánským nakladatelstvím pořádala konferenci u příležitosti uvedení českého překladu Direktoria pro katechezi z roku 2020, jež bylo vydáno v Římě jako třetí v řadě od II. vatikánského koncilu. Český překlad vyšel v Karmelitánském nakladatelství.
Účelem konference bylo představit přístup direktoria ke katechezi a náboženskému vzdělávání z perspektivy učení a jednání papeže Františka a reflektovat formou krátkých příspěvků výzvy a podněty tohoto direktoria vzhledem k evangelizačním a pastoračním aktivitám církve. Hlavní referát přednesl doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Záznam bude k dispozici na Youtube kanálu KTF UK.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Biblické příběhy pro děti i dospělé

Starozákonní i novozákonní biblické příběhy převyprávěla Regine Schindlerová a ilustruje je světoznámý český ilustrátor, malíř, grafik, animátor a spisovatel Štěpán Zavřel, který většinu svého života tvořil v Itálii.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Spiritualita a duchovní vývoj křesťana

V rámci kurzu Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství zveme nejen studenty, ale i ostatní zájemce na druhou přednášku z cyklu Spiritualita a duchovní vývoj křesťana, které představí antropologické základy spirituality člověka, seznámí s podstatnými rysy křesťanské spirituality či přiblíží výzvy současného světa křesťanské spiritualitě.

V sobotu 3. prosince 2022 přednáší od 9.00 16.15 Mag. Tomáš Havel, Dr. theol. v budově biskupství. V případě zájmu se přihlaste na https://www.doo.cz/prihlaska/.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

Od čtvrtku 19. ledna 2023 do neděle 22. ledna 2023 se měla konat duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem pod vedením doc. Petra Chalupy, Th.D. a PhDr. Marie Klaškové.

Avšak z důvodu ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Exercičním domě v Českém Těšíně se nebude konat v obvyklé podobě. Připravujeme náhradní řešení. Informace ještě zveřejníme. Děkujeme za pochopení.